Home Situatie in Nederland

Situatie in Nederland

grondwet_jpg_2In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse overheid drastische maatregelen genomen die gebruikmaken van de complementaire en alternatieve geneeskunde moeten ontmoedigen. Dit is tegen de wens van het merendeel van de Nederlandse bevolking gebeurd. Deze website biedt dat merendeel een platform.

Artikel 11 (Grondwet):
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

In eenvoudig Nederlands
Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelen worden verricht en welke medicijnen worden ingenomen. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Niemand mag je bijvoorbeeld pijn doen. Ook mag niemand je medicijnen geven, als je dat niet wilt.  Zie voor de volledige tekst »

Drastische maatregelen

Hieronder een greep uit de drastische maatregelen die de Nederlandse overheid de laatste jaren heeft genomen:

Waarvoor dienen de middelen?

Homeopathische zelfzorgmiddelen worden al meer dan tweehonderd jaar door talloze mensen gebruikt. Deze overheid heeft bepaald dat de middelen niet meer van een indicatiestelling voorzien mogen worden. Kortom: u mag niet meer weten waarvoor het middel dient.

Informatieverbod voor producent

Overal in de zorg geldt de zogenoemde zorgplicht. Ook voor de producent van middelen. Maar hij mag u niet meer informeren waarvoor u een bepaald product kunt gebruiken. De producent kan zijn zorgplicht naar u toe niet nakomen. Op last van de overheid.

Essentiële middelen verboden

In specifieke gevallen is een groep homeopathische middelen essentieel in de homeopathische behandeling. Het gaat om zogenoemde nosoden, die gemaakt worden van ziekteproducten. Ze zijn heilzaam, mild, duurzaam, niet giftig en zonder enig risico op besmetting te gebruiken. De Nederlandse overheid heeft verboden de middelen op de markt te brengen.

Kankerpatiënt middelen onthouden

De homeopathie kent middelen die aantoonbaar effect hebben in de behandeling van kankerpatiënten. Zij maken het gemakkelijker voor de patiënt om de ernstige bijwerkingen van bestraling te overwinnen. Omdat in deze middelen radioactieve elementen zijn verwerkt, mogen homeopaten die niet meer inzetten. Ondanks het feit dat de middelen ver verdund zijn en aantoonbaar niet meer radioactief.

‘Zuivering’ door kostenopdrijving

De overheid heeft de afgelopen jaren de hoeveelheid homeopathische geneesmiddelen ‘gezuiverd’. Dat begon met de registratie ervan.  Homeopathische geneesmiddelen zijn zelfzorg geneesmiddelen in lage potentie. Die vallen bij de Nederlandse overheid onder de dure registratieprocedure. Door zo de kosten voor registratie op te drijven, zijn nu slechts 300 van de beschikbare 10.000 homeopathische middelen daadwerkelijk geregistreerd.

Minister Edith Schippers tegen CAM

Bekijk hieronder de videoboodschap van Minister van VWS, Edith Schippers, gericht aan het congres van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Een objectieve visie en het algemeen belang dienend? Oordeel zelf… Lees hier ook de oproep aan minister Edith Schippers »

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here