Home Blog Pagina 2

Interacties tussen curcumine en darmmicrobiota

0

Curcumine, een polyfenol uit Curcuma longa, heeft brede ontstekingsremmende effecten in het lichaam en wordt daarom onder andere ingezet bij neurologische en neurodegeneratieve aandoeningen. Dergelijke ziektebeelden worden tevens in verband gebracht met een dysbiose in de darmmicrobiota. Nieuwe inzichten in de werking van curcumine laten zien dat de stof de hersen-darmas kan beïnvloeden via de darmmicrobiota.

Tussen curcumine en de darmmicrobiota lijkt er een tweerichtingsinteractie te bestaan. Curcumine en de metabolieten ervan kunnen de samenstelling van de microbiota beïnvloeden en zo een dysbiose helpen herstellen. Aan de andere kant kunnen bacteriën via enzymatische reacties curcumine omzetten in farmacologisch effectieve metabolieten. Onderzoek laat zien dat de microbiota in staat zijn om verschillende metabolieten te vormen en dat omzetting afhankelijk is van het type darmbacterie. Dit maakt de omzetting, en daarmee mogelijk ook de werking van curcumine, per persoon verschillend. Duidelijk is wel dat een aantal gevormde metabolieten in staat zijn om het immuunsysteem te beïnvloeden. De geproduceerde cytokinen kunnen op hun beurt weer invloed uitoefenen op het zenuwstelsel. De interactie tussen curcumine en de microbiota verklaart niet alleen de effectiviteit van de stof ondanks de slechte biologische beschikbaarheid. Het geeft tevens een verklaring voor de variabele werkzaamheid in klinische studies.

De Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Pluta, R., Januszewski, S., & Ułamek-Kozioł, M. (2020). Mutual Two-Way Interactions of Curcumin and Gut Microbiota. International Journal of Molecular Sciences, 21(3), 1055.

Maagzuurremmer verhoogt mogelijk kans op allergie

0

Het was al langer bekend dat langdurig gebruik van protonpompremmers, een type maagzuurremmer, een verstoring in de samenstelling van de darmmicrobiota veroorzaakt. Nieuw onderzoek wijst nu uit dat gebruik van maagzuurremmers mogelijk ook het risico op de ontwikkeling van een allergie vergroot. De medische dossiers van acht miljoen Oostenrijkers (97 procent van de populatie) werden geanalyseerd op het gebruik van maagzuurremmers en antiallergische medicijnen. Mensen die een maagzuurremmer voorgeschreven kregen, hadden een twee keer grotere kans om antiallergische medicijnen te gaan gebruiken in de jaren daarna. Vrouwen en ouderen lijken gevoeliger voor dit effect. Niet alleen protonpompremmers verhoogden de kans op een allergie, ook het gebruik van een H2-receptorantagonist liet dit effect zien.

De verhoogde kans op een allergie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een verminderde eiwitvertering. In de maag vindt onder invloed van maagzuur een belangrijk gedeelte van de eiwitafbraak plaats. Een verminderde eiwitvertering leidt tot een verhoogde blootstelling aan potentiële allergenen in de darm, waardoor het immuunsysteem geactiveerd kan worden en er een allergie kan ontstaan. Het gaat om voedselallergieën, maar ook een allergie voor bepaalde medicatie waaronder maagzuurremmers. Het onderzoek toont wederom aan dat een regelmatige evaluatie van het gebruik van maagzuurremmers noodzakelijk is, om zo onnodig gebruik te voorkomen.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Jordakieva, G., Kundi, M., Untersmayr, E., Pali-Schöll, I., Reichardt, B., & Jensen-Jarolim, E. (2019). Country-wide medical records infer increased allergy risk of gastric acid inhibition. Nature communications, 10(1), 1-8.

Yoga goed voor het ouder wordende brein

0

De beoefenaars weten het al millennia, maar nu zijn ook westerse deskundigen het eindelijk eens: ja, yoga is goed voor u, en vooral voor uw hersenen als u ouder wordt.
Hoewel hatha yoga – een op oefening gebaseerde yoga – veel fysieke voordelen heeft, wilden onderzoekers van de Universiteit van Illinois weten hoe het de gezondheid van de hersenen beïnvloedt.

Ze keken daarom naar elf studies waarbij de hersenen van deelnemers werden gecontroleerd met MRI-scans, terwijl ze yoga beoefende. Ze ontdekten dat de oefeningen hielpen om de hippocampus, die wordt geassocieerd met geheugenverwerking, te ondersteunen.

De hippocampus kan krimpen naarmate we ouder worden, waardoor ons vermogen om te onthouden, wordt beïnvloed. Dit is vaak de eerste plek in de hersenen die wordt aangetast door dementie en Alzheimer.

Amandelkern

Een ander gebied van de hersenen is de amygdala (de amandelkern). Deze kern helpt bij het reguleren van emoties en is vaak groter bij yogabeoefenaars. Dat geldt ook voor de pre-frontale cortex,  en sommige andere neurale netwerken in de hersenen. De pre-frontale cortex helpt ons plannen en beslissingen nemen, aldus de onderzoekers.

Yoga even goed als joggen

De fysieke verbeteringen van de hersenen werden onderzocht in cognitieve tests. Hieruit bleek dat yogabeoefenaars vaak beter presteerden dan mensen die niet aan yoga deden.
De onderzoekers waren verrast door de resultaten waaruit bleek dat yoga net zo goed voor de gezondheid van de hersenen is als aërobe oefeningen, zoals joggen, fietsen, roeien en cross trainen. Een mogelijke verklaring hiervoor is volgens de onderzoekers dat yoga helpt om stress, angst en depressie te verminderen en dit kan een positieve invloed op de hersenen hebben.medischdossier.org
https://www.wddty.com/news/2020/01/yoga-is-good-for-the-ageing-brain-1.html

Walnoten verbeteren het darmmicrobioom

0

Dat walnoten bijzonder goed zijn voor onze gezondheid, wisten we al. Toch is het interessant om te zien hoe deze gunstige effecten op het hart tot stand komen. De resultaten van een nieuwe gerandomiseerde, gecontroleerde studie tonen aan dat de consumptie van walnoten veranderingen in de samenstelling van het darmmicrobioom teweegbrengt. Inname van 60-85 gram walnoten per dag leidde tot een verhoging van bepaalde bacteriestammen in de darm. Deze veranderingen verminderen de risico’s die hart- en vaatziekten met zich meebrengen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij mensen met al bestaande hart- en vaatziekten.

Dagelijkse consumptie van walnoten gedurende zes weken blijkt het darmmicrobioom op een hele gunstige manier te beïnvloeden. Een daarvan is een verhoging van Roseburia, een bacterie die het darmslijmvlies beschermt. Onderzoekers zagen ook verrijking in Eubacteria eligens en ButyricicoccusEubacterium eligens is in verband gebracht met het verlagen van de bloeddruk bijvoorbeeld. Bovendien werden grotere aantallen Lachnospiraceae gevonden. Deze zijn geassocieerd met een grotere verlaging van de bloeddruk, totaal cholesterol, en andere soorten dan HDL-cholesterol.

Voedingsmiddelen zoals hele walnoten bieden een breed scala aan substraten – zoals vetzuren, vezels en bioactieve verbindingen – voor ons darmmicrobioom om zich te voeden. Op zijn beurt kan dit helpen bij het genereren van gunstige metabolieten en andere producten voor ons lichaam.

‘Vervanging van de gebruikelijke snack – vooral als het een ongezonde snack is – met walnoten is een kleine verandering die te maken is om ons dieet te verbeteren’, zei Petersen, hoofdonderzoeker. ‘Substantieel bewijs geeft aan dat kleine verbeteringen in voeding de gezondheid ten goede komen. 60-85 gram walnoten per dag eten als onderdeel van een gezond dieet kan een goede manier zijn om de darmgezondheid te verbeteren en het risico op hart-en vaatziekten te verminderen.’

Bronvermelding:
Tindall AM, McLimans CJ, Petersen KS, Kris-Etherton PM, Lamendella R. Walnuts and Vegetable Oils Containing Oleic Acid Differentially Affect the Gut Microbiota and Associations with Cardiovascular Risk Factors: Follow-up of a Randomized, Controlled, Feeding Trial in Adults at Risk for Cardiovascular Disease. J Nutr. 2019 Dec 18. pii: nxz289. doi: 10.1093/jn/nxz289. [Epub ahead of print]Tags:darmgezondheiddarmmicrobioomdarmslijmviesgezondheidroseburia

Hoe maak je ruimte voor jouw zelfherstellend vermogen, als je last hebt van werkstress?

0

“Bijna een miljoen Nederlanders loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische problemen.” Volgens het CBS heeft 30% van de werknemers die moeten verzuimen last van werkstress, van burn-out-klachten.
Er blijkt dat 15% van de werknemers te maken heeft met agressie, geweld en ongewenst gedrag van leidinggevenden en collega’s. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland slikken antidepressiva.

Werkstress

Als ik luister naar de mensen om mij heen dan is dit aan de orde van de dag. Het werk zelf geeft plezier en voldoening maar de omstandigheden waaronder het gedaan moet worden leiden tot een veel te hoge druk.

Om jezelf af te leiden plof je ’s avonds in de bank om te relaxen bij de TV…. een spannende triller, een documentaire of het nieuws of een ander scherm. Dan heb je je hoofd even op andere onderwerp. Afleiding.

Die spanning die je mee beleeft op TV, geeft echter hetzelfde effect als wanneer je het in werkelijkheid beleeft. In de hersenen wordt angst en spanning voortdurend geregistreerd via de amygdala (stress sensoren in de hersenen). Je lichaam reageert met verhoogde stress signalen, vaak onbewust en reflexmatig.

Verschillende functies van je hersenhelften

Wist je dat de linker en rechter hersenhelft in je hoofd een verschillende functie hebben?
Die twee op elkaar lijkende gebieden hebben een verschillende taak en ook een verschillende frequentie:

  • In het dagelijkse leven gebruiken we veelvuldig onze linkerhersenhelft: dat deel van ons brein is gespecialiseerd in analytisch en logisch denkwerk. We ordenen de informatie of we zetten onze gedachten netjes onder elkaar. We rekenen, puzzelen, lezen, sorteren en volgen instructies op. We maken redeneringen en plaatsen zaken in een perspectief. De linkerhersenhelft functioneert sneller.
  • De specialisatie van de rechterkant van het brein is het zien van de samenhang tussen afzonderlijke delen. Dit deel van het brein richt zich op beelden, kleuren, gevoelens en intuïtie. Rechts associeert en voegt kleuren en beelden toe aan de woorden en ideeën. Rechts denkt in patronen, plaatjes en in ‘gehelen’. De rechterkant van het brein functioneert trager.

Verbetering van de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft bevordert de rust in je hoofd. Je krijgt meer overzicht op de wereld, en de integratie tussen je verstand en gevoel verbetert.

Oefeningen voor de hersenen

Oefeningen die links en rechts van je brein beter laten samenwerken zijn bijvoorbeeld:

  1. De muzikale toegang

Muziek raakt ons gevoel. Een goede muziekkeuze heeft een ontspannende en tegelijkertijd stimulerend effect hebben op de hersenen. Met muziek bevorder je de creativiteit en beïnvloed je het niveau van je energie.

  1. Zing of speel en beweeg tegelijkertijd

Een leuke manier om nieuwe verbindingen tussen beide hersenhelften aan te leggen is zingen of een instrument bespelen en tegelijkertijd bewegingen uit te voeren. Wiegen met je lichaam, breng je handen, armen en voeten in beweging.

  1. Jongleren

Een beproefde manier om beide hersenhelften beter met elkaar samen te laten werken. Oefen jezelf om 2 ballen in de lucht te houden. Ook het bespelen van een muziekinstrument (of andere activiteiten waarbij je beide handen nodig hebt) heeft deze stimulerende werking voor de hersenen.

  1. Denk in beelden 

Leg eens een verzameling (ansicht)kaarten aan. Gebruik die afbeeldingen om op nieuwe ideeën te komen.

  1. Op zijn kop 

Maak een tekening op zijn kop of schilder een portret van een foto die op zijn kop staat. Of probeer een stuk tekst op zijn kop te lezen.

  1. Linksom

Maak een tekening met je linkerhand, leg je muis links, poets je tanden met de andere hand, draag je horloge links of leg je mes en vork andersom.

  1. Omgedraaide rollen

Draai vaste rollen eens om. Wees als baas een dag werknemer. Laat je kinderen een keer de rol van ouder vervullen. Volg je danspartner als je haar gewoonlijk leidt.

Ruimte voor het zelfherstellend vermogen?

Genieten schept ruimte voor het zelfherstellend vermogen. In de laag van Theta- en Delta- hersengolven kom je in het gebied van regeneratie, herstel en genezing. (zie een vorige blog).

Meditatie is een uitstekend middel om naar een lagere hersengolf beweging te komen. Meditatie is niet voor iedereen de weg. Gelukkig zijn er vele wegen naar Rome. Wandelen, rustig wandelen in de natuur ook prima, sporten uitstekend, maar laat de drang tot prestatie en concurrentie dan wel even thuis. Bewegen om het bewegen zelf. Tijd door brengen samen met je gezin of met je dieren of met jezelf en daarvan genieten. Plezier en voldoening ervaren aan hetgeen wat je doet, i.p.v. prestatiedruk en concurrentie.

Ook klankbehandeling is een van de manieren waarop je de innerlijke rust en ontspanning bevordert. De hogere hersenfrequenties worden lager. De toegang tot de rechterhersenhelft wordt makkelijker. Omdat je in het geheel wordt aangeraakt met de klank herstelt de vitaliteit, de rust en ontspanning en komt het plezier in het leven terug.

Ik ben me er goed van bewust dat ik niet volledig ben met deze blog. Het is mijn bedoeling om je met deze info te helpen; om te begrijpen en inzicht te krijgen. Om zo je eigen keuzes te kunnen maken voor een volgende stap op weg naar meer rust en plezier in het leven. Dat leidt ontegenzeggelijk tot een verbetering van je zelfherstellend vermogen.

Warme groet, Corrie Derks
https://klankbehandeling.nl
welkom@corriederks.nl
0611432456

Lavendelolie dempt pijn via opioïdereceptoren

0

Lavandula angustifolia etherische olie (LaEO) wordt op grote schaal voor verschillende aandoeningen gebruikt in de aromatherapie. De olie heeft pijnstillende en ontstekingsremmende eigenschappen. De etherische olie bevat 65 verschillende stoffen, waarvan linalool en linalylacetaat de belangrijkste zijn.

Uit recent Braziliaans onderzoek blijkt dat de pijnstillende werking van lavendel tot stand komt via de beïnvloeding van perifere en centrale opioïde- en cannabinoïde 2-receptoren. Opiaatreceptoren spelen een belangrijke rol in de perceptie van pijn. De opiaatreceptor gaat een binding aan met bijvoorbeeld medicijnen op basis van opioïdepeptiden of opiaten. De lichaamseigen stoffen die binden met deze receptoren zijn dynorfines, enkefalines, endorfines, endomorfines en nociceptine. Ze komen vooral voor in de hersenen en worden ook aangetroffen in het ruggenmerg en het spijsverteringskanaal. In de hersenen worden de hoogste concentraties aangetroffen in het limbisch systeem, de thalamus en de gebieden die betrokken zijn bij het functioneren van organen. Lavendeloliegeur stimuleert het limbisch systeem in de aanmaak van lichaamseigen pijnstillende stoffen.

Op basis van deze bevindingen van de huidige studie blijkt dat inademing van LaEO effectief is bij de behandeling van chronische pijn.

Bronvermelding:
Donatello NN, Emer AA, Salm DC, Ludtke DD, Bordignon SASR, Ferreira JK, Salgado ASI, Venzke D, Bretanha LC, Micke GA, Martins DF. Lavandula angustifolia essential oil inhalation reduces mechanical hyperalgesia in a model of inflammatory and neuropathic pain: The involvement of opioid and cannabinoid receptors. J Neuroimmunol. 2020 Jan 10;340:577145. doi: 10.1016/j.jneuroim.2020.577145. [Epub ahead of print]Tags:aromatherapielavendel

Werking acupunctuur bij de ziekte van Parkinson belicht

0

Bij de ziekte van Parkinson degenereren zenuwcellen langzaam. Deze neurodegeneratie wordt veroorzaakt door de stapeling van het eiwit alfa-synucleïne in de substantia nigra. De substantia nigra is een groep neuronen die een rol spelen bij het opstarten van een vloeiende beweging. Uit recent dieronderzoek blijkt dat acupunctuur deze pathologische stapeling van alfa-synucleïne vertraagt, waardoor de neurologische schade wordt geremd.

De symptomen van parkinson komen langzaam op en worden naarmate de ziekte vordert ernstiger. In de beginfase van de ziekte bestaan de voornaamste symptomen uit schudden, spasmen, traagheid in beweging en moeite met lopen. Daarnaast kunnen ook gedrags- en cognitieve problemen voorkomen. In latere stadia is er een verhoogde kans op dementie. Ruim een derde van de parkinsonpatiënten lijdt aan depressie.

De werking van acupunctuur bij de ziekte van Parkinson komt op meerdere manieren tot stand. Acupunctuur remt niet alleen de stapeling van alfa-synucleïne, maar zorgt ook voor een betere overleving van dopaminerge neuronen, zo blijkt uit eerder dierproefonderzoek. Bij parkinson ontstaat een tekort aan dopamine onder meer door de schade aan de substantia nigra.

Uit klinisch onderzoek blijkt dat met acupunctuur de verschillende symptomen van parkinson kunnen worden behandeld. De behandeling kan positieve effecten hebben bij stijfheid van spieren, bewegingsmoeilijkheden, pijnen, alsook bij psychische klachten, zo meldt de Parkinson Vereniging Nederland.

Bronvermelding:

Tags:Acupunctuurneurodegeneratie

Doormaken van waterpokken

0

Het doormaken van de waterpokken beschermd tegen gordelroos. Dat is de conclusie van deze studie: link

WERELDWIJD VACCINATIEBELEID IS NATIONAAL VACCINATIEBELEID? – DEEL 1

0

door Ellen Vader & Door Frankema | 9 jan 2020 | Overig

Wat heeft Bill Gates, oprichter van Microsoft en een van de rijkste mensen op aarde, te maken met het wereldwijde vaccinatiebeleid? Alles!

 
Bill Gates is na de Amerikaanse regering de grootste donateur van de Wereldgezondheidsorganisatie, en daarmee investeert hij in zijn droom om “de baten van vaccins uit te breiden tot elke wereldbewoner.”

De website van de stichting Vaccinvrij is uitgebreid met een pagina ‘Politiek & beleid’, en de komende weken gaan we het grotere plaatje aan u presenteren. Het Nederlandse vaccinatiebeleid is ongemerkt overgegaan in een Europees/ mondiaal vaccinatiebeleid, en Bill Gates speelt hier een belangrijke rol in. Om met de woorden van Dr. Suzanne Humphries te spreken:

“Sinds de Bill & Melinda Gates Foundation in 2010 10 miljard dollar investeerde in wereldwijde initiatieven om zoals Bill Gates zei: ‘elk kind ter wereld te vaccineren’, is de voorlichting gedegenereerd tot één universele versie die ten dienste staat van dat doel.”

Er valt zoveel over het wereldwijde/ Europese/ Nederlandse vaccinatiebeleid te zeggen (en het is zoveel werk om het allemaal on-line te krijgen), dat we de pagina’s in delen opbouwen. Blijf de website de komende weken in de gaten houden!

Ga naar pagina: Bill Gates

Gedroogd fruit voor een lage glycemische index

0

Gedroogd fruit verlaagt de glycemische index van wit brood wanneer je een deel van een broodmaaltijd met gedroogd fruit vervangt. Wanneer je gedroogd fruit bij wit brood eet, dan neemt de glycemische index van de maaltijd toe. Dat zijn de uitkomsten van een Canadese studie onder leiding van John Sievenpiper.

De studie keek naar de glycemische index van drie soorten testmaaltijden: vier testmaaltijden met 50 g gedroogd fruit (dadels, abrikozen, rozijnen of sultana’s), vier testmaaltijden met 25 g wit brood en 25 g gedroogd fruit en vier testmaaltijden met 50 g wit brood en een hoeveelheid gedroogd fruit die 7,5 gram fructose bevat. De glycemische indices van deze 12 maaltijden werden vergeleken met die van wit brood.

Abrikozen hebben de laagste glycemische index en waren als enige in staat om de glycemische index van een testmaaltijd met 25 g wit brood statistisch significant te verlagen. De glycemische index van een voedingsmiddel staat onder invloed van vezelgehalte, de hoeveelheid glucose (en sucrose) en van fytonutriënten. De verhouding tussen glucose en fructose/sucrose is vaak doorslaggevend, en voor abrikozen ligt die lager dan rozijnen en dadels.

John Sievenpiper staat bekend als een voorstander van fructose, en vanwege zijn banden met tal van bedrijven uit de voedingsindustrie. In deze studie wilde hij het ‘katalytische effect van fructose’ aantonen. Fructose, zo stelt Sievenpiper, verhoogt het metabolisme van glucose in de lever en zal de glycemische respons op glucose verlagen. De resultaten van deze studie weerleggen de rol van een katalytisch fructose-effect: het toevoegen van gedroogd fruit als fructosebron leidt juist tot een toename in glycemische index.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3999