Home Blog Pagina 2

Boswellia bij artrose

0

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben last van artrose, een gewrichtsaandoening waarbij het kraakbeen in het gewricht in kwaliteit achteruitgaat. De ziekte gaat gepaard met pijn en bewegingsproblemen. Kraakbeen bevat geen zenuwen en kan daarom geen pijn doen. De pijn komt dus waarschijnlijk door andere veranderingen dan slijtage van het kraakbeen, zoals ontsteking van de slijmvlieslaag in het gewricht. Gewrichten die het vaakst zijn aangedaan zijn de heupen, knieën, nek, onderrug en de duim. De aandoening heeft daardoor een groot effect op de kwaliteit van leven. Momenteel is er nog geen goede behandeling voor artrose, regulier bestaat de behandeling uit het stimuleren van lichaamsbeweging, fysiotherapie en eventueel gebruik van pijnstillers. Een recente systematische review en meta-analyse laat zien dat het gebruik van boswellia mogelijk zinvol is bij artrose.

Voor de review werden zeven studies geïncludeerd met totaal 545 deelnemers. In de studies werd Boswellia serrata vergeleken met placebo of westerse medicatie. Analyse toont aan dat zowel boswellia als een boswellia-extract pijn bij de deelnemers verlichtte, stijfheid verminderde en de gewrichtsfunctie verbeterde. De onderzoekers constateerden dat effecten alleen optreden als de hars minimaal vier weken wordt gebruikt. Een minimaal effectieve dosering is 100-250 mg per dag.

Omdat de geïncludeerde studies relatief klein waren, zijn grotere studies nodig om de precieze effecten te bepalen. De gebruikte studies rapporteerden geen ernstige bijwerkingen en ook in eerdere dierstudies zijn geen ernstige nevenwerkingen gevonden. Dat maakt boswellia een interessante behandeloptie bij artrose.

Het volledige artikel kunt u hier lezen.

Meer informatie vind u hier

Bronvermelding:
Yu, G., Xiang, W., Zhang, T., Zeng, L., Yang, K., & Li, J. (2020). Effectiveness of Boswellia and Boswellia extract for osteoarthritis patients: a systematic review and meta-analysis. BMC Complementary Medicine and Therapies, 20(1), 1-16.

Ashwagandha (Withania somnifera) verbetert slaapkwaliteit

0

Uit een onlangs gepubliceerde studie blijkt het adaptogene kruid ashwagandha de slaapkwaliteit sterk te verbeteren. Ashwagandha is een kruid dat traditioneel wordt gebruikt om stress te verminderen en het gevoel van welbevinden te bevorderen. Het heeft een angstremmende werking.

In de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie kregen 150 gezonde proefpersonen met slaapproblemen 120 mg gestandaardiseerd ashwagandha-extract één keer per dag gedurende zes weken. De proefpersonen werden geëvalueerd met behulp van de Restorative Sleep Questionnaire-wekelijkse versie (RSQ-W) en de Quality of Life-Bref (WHOQOL-BREF). De duur van de slaaplatentie (hoe lang iemand wakker ligt voordat hij inslaapt), de efficiëntie van de slaap, de totale slaaptijd en het moment van wakker worden na het begin van de slaap werd gemeten. De veiligheid van de behandeling werd bepaald door vitale functies te testen en door middel van hematologie, biochemie en urineonderzoek.

In totaal rondden 144 proefpersonen het onderzoek af. De zelfervaren slaapkwaliteit nam met 72 procent toe door de groep die ashwagandha gebruikte in vergelijking met 29 procent in de placebogroep (p < 0,001). Op basis van de gegevens van de activiteitsmonitoring vertoonde de testgroep een significante verbetering van de slaapefficiëntie (SE) (p < 0,01), de totale slaaptijd (p < 0,001), de slaaplatentie (p < 0,01) en het ontwaken na het begin van de slaap (p < 0,05) versus placebo na zes weken. In de ashwagandha-groep toonden de kwaliteit van leven-scores een significante verbetering. Er werden geen bijwerkingen gemeld.

Bijna een op de tien mensen lijdt aan een slechte nachtrust, wat leidt tot fysieke en cognitieve vermoeidheid. Verbetering van slaap vermindert vermoeidheid en kan leiden tot andere fysiologische gezondheidsvoordelen. Zo is bijvoorbeeld de insulinerespons adequater en is er een lager risico op diabetes type 2. Uit deze studie blijkt ashwagandha een behandeloptie te zijn bij slaapproblemen.

Bronvemelding:
Deshpande, A., Irani, N., Balkrishnan, R., & Benny, I. R. (2020). A randomized, double blind, placebo controlled study to evaluate the effects of ashwagandha (Withania somnifera) extract on sleep quality in healthy adultsSleep Medicine, 72, 28–36.

Tips bij depressie en somberheid

0

Tips bij depressie en somberheid

HAN SIEM 11 AUG 2020 SUPPLEMENTEN

Sporten, zonlicht, medicijnen, natuurlijke middelen. Er zijn vele opties bij depressie. Wat past bij jou?

Zwartgalligheid betekent depressiviteit of zwaarmoedigheid. Het woord komt van melancholie en is samengesteld uit de Griekse woorden melos (zwart) en chole (gal). Bekende uitspraken zijn nog altijd: je gal spuwen, ergens gallisch van worden en iets op je lever (die maakt gal aan) hebben. Inmiddels hebben we meer inzicht in wat depressie en ons lichaam met elkaar te maken hebben.

Neurotransmitters

In onze bovenkamer zijn er verschillende stoffen die de overdracht in de hersenen reguleren, de zogenaamde neurotransmitters. Onze stemming wordt met name bepaald door de neurotransmitter serotonine. Een tekort aan deze stof kan depressie veroorzaken. Dit tekort kan verschillende oorzaken hebben. Onze genetische aanleg kan een rol spelen, maar verlaging van de serotoninestatus kan ook het gevolg zijn van stress, een verhoogde cortisolspiegel, insulineresistentie en een tekort aan bepaalde voedingsstoffen, zoals vitamine B6, magnesium en tryptofaan. Er zijn verschillende manieren om de hoeveelheid serotonine te verhogen. Zo zorgt sporten voor een toename van verschillende neurotransmitters waaronder serotonine. Ook zonlicht kan onze serotonine-aanmaak bevorderen. Dat verklaart deels de winterdepressie waarvan sommige mensen last hebben.

Antidepressiva

Doorgaans schrijft de huisarts of psychiater bij een zwaardere vorm van depressie een antidepressivum voor. De reguliere antidepressiva zijn grofweg in te delen in twee categorieën: de oudere ofwel klassieke antidepressiva en de modernere antidepressiva (ook wel genoemd de SSRI’s). De eerste categorie wordt ondanks de modernere alternatieven nog veel voorgeschreven, niet alleen bij depressie maar bijvoorbeeld ook bij chronische zenuwpijn. Beide categorieën zorgen vooral voor een toename van de hoeveelheid serotonine in de hersenen. Alle reguliere antidepressiva werken niet op natuurlijke basis en geven vooral in de eerste twee weken van de therapie veel bijwerkingen, terwijl de werking pas intreedt na ongeveer zes weken. Vaak hebben patiënten last van vermoeidheid, misselijkheid, verminderd libido of eetlust. Dat is ook de reden waarom veel patiënten vroegtijdig stoppen met slikken.

Natuurlijke alternatieven

Patiënten vragen mij regelmatig of er geen natuurlijke middelen zijn tegen depressie of somberheid. Deze zijn er zeker. Bij milde vormen van depressie, zeker indien deze van tijdelijke aard zijn of zijn veroorzaakt door bijvoorbeeld het verlies van een dierbare kunnen natuurlijke supplementen uitkomst bieden en dat praktisch zonder bijwerkingen. Een van de bekendste voorbeelden is het sint-janskruid (Hypericum). Dit is een van de sterkst werkzame natuurlijke middelen met een antidepressief effect en ook dit kruid verhoogt het serotoninegehalte in de hersenen. Het nadeel van sint-janskruid is dat het veel interacties kan aangaan met andere geneesmiddelen, zoals bloedverdunners, maagzuurremmers, hartmedicatie en dergelijke bij gelijktijdig gebruik.

Een goed alternatief dat minder wisselwerkingen geeft met overige medicatie is een Afrikaans kruid Griffonia, ofwel 5-HTP genaamd. 5-HTP is de directe voorloperstof van serotonine in de hersenen. 5-HTP wordt goed opgenomen door het lichaam en passeert gemakkelijk de bloedhersenbarrière waardoor het goed in de hersenen komt. Dit natuurproduct helpt tegen milde depressies, onder meer wanneer daarbij sprake is van onrust of geïrriteerdheid. Bij liefdesverdriet helpt 5-HTP om de eerste weken beter door te komen. Ook kan 5-HTP bij paniekaanvallen worden ingezet. 5-HTP zorgt voor een betere verzadiging na het eten en gaat eetbuien tegen. Ook saffraan wordt vaak als natuurlijk middel toegepast. Saffraan gaat wat minder interacties aan, maar is iets minder effectief bij depressie. Alle genoemde alternatieven werken doorgaans binnen enkele weken.

Combinaties

Combineer deze natuurlijke middelen nooit op eigen initiatief met reguliere antidepressiva; dat is niet zonder risico. Laat je goed adviseren op interacties wanneer je deze middelen wilt combineren met je reguliere medicatie. Stop nooit zomaar met je reguliere antidepressivum zonder overleg met je arts; dat is essentieel. Als je overweegt om natuurlijke alternatieven te proberen voordat je eventueel de stap maakt naar zwaardere middelen, aarzel dan niet om dit bespreekbaar te maken met je arts of behandelaar. Ook kun je hierover informatie inwinnen  bij Vitamineapotheek.nl. We kunnen tevens voor je nagaan of er sprake is van eventuele interacties met je geneesmiddelgebruik.

BRONNEN
Altern Med Rev. 1998;3(4):271-80.
Pharmacol Ther. 2006;109(3):325-38.
Neuro Endocrinol Lett 2010;31(5):663-6.

0

Probiotica in de dermatologie

Ontstekingsgerelateerde huidproblemen waaronder (atopisch) eczeem, acne en psoriasis gaan opvallend vaak gepaard met verstoringen in de samenstelling van het microbioom in de darmen en op de huid. Een recente review in het British Journal of Dermatology gaat dieper in op de invloed van zowel het darm- als het huidmicrobioom op de huidgezondheid. De mogelijkheden van oraal en topicaal gebruik van probiotica worden uitgebreid besproken.

Er is met name veel onderzoek gedaan naar de rol van het darmmicrobioom bij huidziekten, maar ook de huid heeft een eigen bacteriesamenstelling die in gezonde staat huidontstekingen kan voorkomen. Probiotica kunnen mogelijk de samenstelling van de microbiomen herstellen bij een disbalans. Verschillende klinische studies laten zien dat het gebruik van orale probiotica met name een positief effect heeft bij atopische dermatitis en acne vulgaris. Lactobacillen en Bifidobacterium bifidum zijn in staat atopische dermatitis te verminderen en kunnen mogelijk ingezet worden ter preventie van de aandoening. Topicaal gebruik is in mindere mate onderzocht, maar klinische studies laten tot nu toe goede resultaten zien. Zowel Lactobacillus johnsonii en een lysaat van Vitreoscilla filiformis (een bacterie uit thermaal water) gaven een klachtenvermindering bij mensen met atopische dermatitis.
Interessant is verder dat gebruik van probiotica ook effectief kan zijn bij slechtgenezende wonden. Zowel topicaal als oraal gebruik van lactobacillen verminderde de ontsteking in wonden en resulteerde in een snellere wondgenezing.

De onderzoekers benadrukken dat gebruik van probiotica bij atopisch eczeem en acne vulgaris veruit het best onderzocht is. Toepassing bij andere huidaandoeningen laten positieve effecten zien in kleinschalige klinische studies. Grootschalige onderzoeken zijn nodig om effecten en veiligheid beter in kaart te brengen.

De volledige publicatie kunt u hier teruglezen.

In OrthoFyto 4/20, met als Focus de Huid, kunt u onder andere het artikel ‘De huid-darmconnectie’ lezen.

Bronvermelding:
Yu, Y., Dunaway, S., Champer, J., Kim, J., & Alikhan, A. (2020). Changing our microbiome: probiotics in dermatology. British Journal of Dermatology, 182(1), 39-46.

Acupunctuur bij migraine

0

Migraine is een ernstige vorm van hoofdpijn die een negatief gevolg heeft op de kwaliteit van leven. Soms wordt medicatie met een profylactische werking geadviseerd, maar slechts een kleine groep maakt daar gebruik van. Manuele acupunctuur, waarbij de acupunctuurnaald bij het plaatsen tevens licht op-en-neer bewogen en rondgedraaid wordt, lijkt een goede behandeloptie te zijn bij migraine.

Wetenschappers verdeelden 150 mensen met migraine zonder aura in drie groepen. Een groep ontving 20 acupunctuursessies naast de gangbare behandeling. Een andere groep kreeg 20 nep-acupunctuurbehandelingen naast de reguliere behandeling en een groep kreeg alleen een reguliere behandeling. De behandelingen werden gegeven gedurende 20 weken. Tijdens de nepbehandelingen werden er geen acupunctuurpunten aangeprikt en werd er gebruikgemaakt van een speciale naald die wel een prikgevoel geeft, maar waarbij de huid niet doorboord wordt. De toepassing van acupunctuur resulteerde vanaf dertien weken behandeling in een significante vermindering van het aantal dagen dat iemand last had van migraine ten opzichte van nep-acupunctuur. Mensen die acupunctuur kregen hadden na 20 weken gemiddeld twee dagen minder last van migraine. Daarnaast verminderde het aantal migraineaanvallen significant vanaf zeventien weken behandeling. Mensen die acupunctuur kregen hadden gemiddeld één migraineaanval minder. Er werd geen melding gemaakt van bijwerkingen en daarom concluderen de onderzoekers dat acupunctuur een zinvolle behandeling is bij mensen die geen migraineprofylaxe willen gebruiken of bij wie medicatie onvoldoende werkt.

De gehele publicatie kunt u hier lezen.

Bronvermelding:
Xu, S., Yu, L., Luo, X., Wang, M., Chen, G., Zhang, Q., … & Huang, G. (2020). Manual acupuncture versus sham acupuncture and usual care for prophylaxis of episodic migraine without aura: multicentre, randomised clinical trial. BMJ, 368.

Vasten en kanker

0

Klinisch onderzoek naar een zogenaamd fasting mimicking diet, een dieet dat vasten nabootst, bij chemotherapie laat hoopgevende resultaten zien bij vrouwen met niet-uitgezaaide borstkanker. Met de studie wilden de onderzoekers onder leiding van oncologen uit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Borstkanker OnderzoeksGroep (BOOG) het effect meten van een vasten nabootsend dieet op de effectiviteit en veiligheid van chemotherapie bij vrouwen met niet-uitgezaaide borstkanker.

In totaal 131 vrouwen namen deel aan de studie. Zij werden verdeeld in twee groepen. Een groep bleef eten zoals gebruikelijk. De andere groep volgde drie dagen voorafgaand en op de dag van chemotherapie een plantaardig dieet, arm aan eiwitten, suikers en calorieën. Op de eerste dag aten de vrouwen 1200 kcal en op de drie opvolgende dagen 200 kcal in de vorm van soep, bouillon en thee. Analyse van de resultaten toonde aan dat de tumor beter op de chemotherapie reageerde bij de vrouwen die gevast hadden. Er was geen verschil in bijwerkingen tussen de groepen. Echter, het vasten lijkt gezonde cellen te beschermen tegen beschadiging door de chemotherapie.

De wetenschappers geven aan dat de resultaten hoopgevend zijn, maar dat meer onderzoek nodig is om de aanpak te kunnen aanbevelen aan vrouwen.

De publicatie kunt u hier teruglezen.

Ukeireru: de Japanse kunst van acceptatie

0
Ukeireru de Japanse kunst van acceptatie (Photo by Masaaki Komori on Unsplash)

Zo nu en dan komt er wat Japanse wijsheid overwaaien naar ons kikkerlandje. Na shinrin-yoku (bosbaden) is het nu tijd voor ukeireru, ofwel acceptatie. De Amerikaanse psycholoog Dr. Scott Haas werd verliefd op de term en volgens hem is het de sleutel tot geluk.

In Japan worden er vier woorden gebruikt voor acceptatie, schrijft Haas in zijn boek Why Be Happy? The Japanese Way of Acceptance. De psycholoog schakelde de hulp in van zijn Japanse vrienden om het fenomeen acceptatie beter te kunnen begrijpen. Zij vertelden hem dat ukeireru, uketomeru, toriireru en ukenagasu alle vier acceptatie betekenen.

UKEIRERU

Haas werd naar eigen zeggen verliefd op de diepgaande definitie van ukeireru. Zo betekent het meer dan zelfacceptatie, en slaat het op het grotere geheel waarvan iemand deel uitmaakt. Het betekent het accepteren van de relatie met onze familie, relaties op het werk en op school. Ukeireru omvat de acceptatie van jezelf, je familie, vrienden, collega’s en je gemeenschap.

ACCEPTATIE EN BEGRIP

Door ukeireru te beoefenen, kunnen we de realiteit beter accepteren, ons zelfperspectief verbreden en de zienswijzen van anderen beter leren begrijpen. Het accepteren van anderen en de situatie waarin je je op dit moment bevindt, creëert kalmte. Hierdoor focussen we niet alleen op het zelf en leren we inzien dat we deel uitmaken van de samenleving. We zijn hierdoor meer in het nu aanwezig, voelen ons minder gestrest en laten ons minder emotioneel leiden door anderen.Bron: Mind Body Green

Jan Pieterszoon Coen en de anti-kwak

0

Twee gezichtsbepalende leden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK), oud-voorzitter Cees Renckens en huidig voorzitter Nico Terpstra, zijn beiden inwoners van Hoorn. Dat lijkt me geen toeval.

Zij hebben zich daar vast gevestigd omdat VOC-held Jan Pieterszoon Coen daar ook vandaan kwam. Om samen anti-kwak inspiratiebijeenkomsten te kunnen houden aan de voeten van Coens standbeeld op de Hoornse kaasmarkt. Op de sokkel staat: een krachtdadig en visionair bestuurder. Dat is taal die past bij de VtdK. Dat geldt ook voor de in 2012 aan de tekst op de sokkel toegevoegde aanvulling dat Coen bekritiseerd was om zijn ‘gewelddadige optreden’. Want de toon van de VtdK is bewust agressief, zo begrijp ik uit het interview van Renckens in de Volkskrant naar aanleiding van diens recentelijk verschenen boek Kroniek van de kwakzalverij in Nederland.

Ik vermoed dat Coen de geheime schutspatroon van de vereniging is. Hij stond bekend als een strenggelovig calvinist die felle kritiek uitte op eenieder die het niet met hem eens was. Zijn agressieve beleid was erop gericht om een monopoliepositie te verwerven in de specerijenhandel in de Indische archipel. Datzelfde doet de VtdK voor de regulier-strengwetenschappelijke geneeskunde.

Overigens is zijn alom bekende leuze ‘Dispereert niet’ (wanhoopt niet, hou vol) mij op allerlei manieren ingegoten. Met de paplepel van mijn moeder die deze woorden in sierlijke letters boven haar bureautje had hangen. Zij was opgegroeid op een suikerplantage op Java en net als haar ouders een groot bewonderaar van Jan Pieterszoon. Dat leverde een opvoedcultuur op die voor ons kinderen niet altijd prettig was.

En later met het bier dat ik dronk toen ik in Rotterdam lid werd van het corps. Ook daar klonk dit op het wapen van de club ingeschreven ‘Dispereert niet’ veelvuldig als wij elkaar als ferme jongens onder elkaar toedronken.  

In het eerdergenoemde interview lees ik ook dat collega Renckens dokters die zich met niet-reguliere, complementaire vormen van geneeskunst bezighouden ‘de warhoofden, de zwakke broeders uit de beroepsgroep’ noemt. Daar heb je het weer: ferme wij-zij-taal. Andersdenkenden worden naar de denkbeeldige brandstapel verwezen, net als de inquisiteurs dat in de middeleeuwen deden met de zogenaamde ketters. Er is maar één waarheid: de regulier-strengwetenschappelijke.

Dat er meer wegen naar Rome leiden, gaat aan de VtdK voorbij. Dat geldt zeker voor de weg van het midden die ik als dokter heb gekozen: het beste van twee werelden, regulier en complementair. In het belang van en tot tevredenheid van patiënten die dat graag zo willen. Waarbij voor een aantal niet-reguliere, complementaire interventies inmiddels een aanzienlijke body of evidence is opgebouwd.

De totalitaire visie van de VtdK leidt tot polarisatie en is bovendien bijzonder oncollegiaal. Wordt het niet eens tijd voor deze vereniging om de hatelijke en agressieve toon te verlaten en zich meer constructief en tot dialoog bereid op te stellen? Voordat het standbeeld van Coen alsnog van zijn sokkel gesleurd wordt.

Door: BRAM TJADEN, klik voor de link

Bram Tjaden is huisarts in Zeist en mindfulnesstrainer voor artsen, zie aandachtigedokters.nl.

Cholesterol: wat is het en hoe ga je er mee om?

0

Cholesterol

Cholesterol associëren we meestal met ‘hoog’ en ‘slecht’, maar ‘goede’ cholesterol hebben we juist nodig. Het lichaam maakt het meeste zelf aan, voornamelijk in de lever en de darmen.

Cholesterol is een vetachtige stof; een bouwstof voor celmembranen, hormonen, vitamine D en galzuren. Een klein gedeelte nemen we rechtstreeks op uit onze voeding. Voor een gezond cholesterolgehalte is goede voeding dus onontbeerlijk. Vaak wordt het totale cholesterolgehalte gebruikt als indicatie voor een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen. Een overmaat aan LDL-cholesterol is echter een nauwkeuriger indicatie om alarm te slaan.

Goed en slecht cholesterol

Omdat cholesterol en vetten niet oplosbaar zijn in water, worden deze stoffen in het bloed vervoerd door middel van een transporteur, een vet-eiwitverbinding. De transporteurs omgeven de kleine bolletjes cholesterol met laagjes eiwit. De twee belangrijkste eiwit-cholesterolverbindingen zijn LDL en HDL. LDL-cholesterol zorgt voor het transport van cholesterol van de lever naar de lichaamscellen, om daar onder andere herstellingen uit te voeren aan de celwanden, en ook naar de bloedvatwanden. Een teveel aan LDL-cholesterol blijft rondcirkelen in het bloed, zet zich vast op de vaatwanden en kan zo een vernauwing veroorzaken. LDL-cholesterol wordt daarom ook wel slechte cholesterol genoemd. De cholesterol die van de cellen terug naar de lever wordt getransporteerd, heet HDL-cholesterol. HDL heeft het vermogen neergeslagen cholesterol in de aderen op te lossen. De lever zorgt ervoor dat de cholesterol in de darmen komt en vervolgens via de ontlasting wordt afgescheiden. HDL-cholesterol wordt daarom ook wel goede cholesterol genoemd.

De cholesterolwaarden in het bloed

Bloedcholesterolgehalte in millimol per liter (mmol/l).mmol/l
Lager dan 5,0 Normaal
5,0 – 6,4 Licht verhoogd
6,5 – 7,9 Verhoogd
Hoger dan 8,0 Sterk verhoogd

Tegenwoordig wordt bij een cholesterolonderzoek de totale cholesterolwaarde in het bloed gemeten. Bij een waarde hoger dan 5 is er sprake van een verhoogd cholesterolgehalte. In de toekomst zullen artsen vaker het HDL-cholesterol meten. Daarmee kan men de verhouding van het totale cholesterolgehalte ten opzichte van het gunstige HDL-cholesterolgehalte berekenen. Dat is een betere indicatie voor de kans op een hart- of vaatziekte. Het cholesterolgehalte zal ook meer en meer worden beoordeeld in samenhang met andere risicofactoren. Roken, suikerziekte en een hoge bloeddruk zijn zulke risicofactoren. Of hart- en vaatziekten voorkomen in de familie speelt ook een rol.

Gevolgen van een te hoog cholesterolgehalte

De meest voorkomende aandoeningen zijn bloedsomloopstoornissen. Ze ontstaan door beschadigingen aan de vaatwand, het dicht slibben van slagaders en stolsels. Bloedsomloopstoornissen kunnen leiden tot afsterven van weefsels in hersenen en hart. Een hartinfarct, een beroerte of een andere vaatziekte kunnen het gevolg zijn.

Gunstig effect op het cholesterolgehalte heeft;

 • een dieet met niet te veel koolhydraten
 • een dieet rijk aan (meervoudig) onverzadigde vetten
 • een dieet rijk aan oplosbare vezels
 • voldoende beweging

Cholesterol verhogende factoren

 • stress
 • roken
 • alcohol
 • verzadigde vettten en transvetten
 • geraffineerde koolhydraten (suiker, witmeel)
 • kant en klare producten (pakjes, zakjes, potjes, pizza’s snack’s)
 • magnetron (de doorstraling verandert de structuren)
 • de anticonceptiepil

Cholesterol verlagen met behulp van supplementen

Omega-3-vetzuren
Vermindering van het verzadigde vet in de voeding en extra inname van meervoudig onverzadigde vetten (suppletie) verbeteren de verhouding HDL:LDL. De werkzame stoffen van omega-3-vetzuren (EPA en DHA) kunnen het ongunstige LDL-cholesterol verlagen en het gunstige HDL-cholesterol verhogen. Essentiële vetzuren kunnen de samenklontering van bloedplaatjes remmen en een hoge bloeddruk verminderen. Hierdoor vermindert het risico op een hart- en vaataandoeningen.

Vezels
De inname van voldoende (extra) oplosbare vezelstoffen is van groot belang. Oplosbare vezels kapselen cholesterol in, zodat de opname ervan in het bloed wordt bemoeilijkt. Tevens kunnen deze vezels de in de darm aanwezige cholesterol (uit voeding en gal) binden. Bovendien bieden vezels bescherming tegen darmkanker en houden ze de bloedsuikerspiegel constant. Oplosbare vezelstoffen zitten in haverzemelen, peulvruchten en psyllium husk (vlozaad).

Verbeter je leverfunctie

Voor de verwerking van cholesterol in het lichaam is de lever het centrale orgaan. Bij het bestrijden van te veel cholesterol moeten we zorgen dat de leverfunctie optimaal werkt. Door ons moderne voedingspatroon verstoren wij de functie van onze spijsverteringsorganen en belasten wij met name de lever. Daardoor ontstaan er ook allerlei tekorten, bijvoorbeeld aan vitamine A, D en E. Het herstellen van levercellen is noodzakelijk om afvalstoffen (medicamenten, luchtvervuiling, alcohol, etc.) af te breken en af te voeren met de gal. Als de functie van de lever verbetert, worden vetten beter afgebroken. Een gezonde lever heeft dus een positieve invloed op de verhouding LDL-HDL cholesterol.

Deze informatie vervangt niet het advies van arts en/of therapeut. Deze informatie is uitsluitend voor educatieve doeleinden.

Depressie: Melisse en lavendel lijken effectief.

0

Melissa officinalis L en Lavandula angustifolia Mill worden in Azië traditioneel gebruikt bij de behandeling van depressie. Ook in Perzische kruidenboeken worden de planten genoemd tegen neerslachtigheid. Uit een recente klinische studie blijkt dat de planten op de korte termijn even goed werken bij depressie als het antidepressivum fluoxetine.

Aan het onderzoek namen 45 volwassenen deel met een milde tot matige depressie volgens de DSM-5. De deelnemers werden onderverdeeld in drie groepen. Een groep kreeg tweemaal daags 1 gram gedroogd melisseblad, een groep kreeg tweemaal daags 1 gram gedroogde lavendel en een controlegroep kreeg tweemaal daags 10 mg fluoxetine, een antidepressivum van het type SSRI. De studie duurde acht weken. De mate van depressie werd na twee, vier en acht weken bepaald. Gedurende de acht weken waren melisse en lavendel even effectief in het verminderen van depressieve klachten als het antidepressivum fluoxetine. Mensen die melisse hadden gebruikt, hadden geen last van bijwerkingen. Eén persoon die lavendel gebruikte, kreeg last van slaperigheid.

Het onderzoek laat zien dat naast sint-janskruid ook lavendel en melisse mogelijk effectieve antidepressiva van plantaardige oorsprong zijn. Dierstudies tonen aan dat melisse zijn antidepressieve werking mogelijk ontleent aan remming van monoamine oxidase (MAO) of stimulering van noradrenaline. Het werkingsmechanisme van lavendel is nog grotendeels onbekend, ondanks het brede gebruik bij stemmingsstoornissen. De wetenschappers geven aan dat langdurige studies met een placebogroep nodig zijn om de effecten van de planten bij depressie nader te bepalen. Temeer omdat bij kortdurend gebruik, zoals in deze pilotstudie, een significant placebo-effect niet uit te sluiten is.

Bronvermelding:
Araj-Khodaei, M., Noorbala, A. A., Yarani, R., Emadi, F., Emaratkar, E., Faghihzadeh, S., … & Naseri, M. (2020). A double-blind, randomized pilot study for comparison of Melissa officinalis L. and Lavandula angustifolia Mill. with Fluoxetine for the treatment of depression. BMC complementary medicine and therapies, 20(1), 1-9.