Home Blog Pagina 2

Propolis beter tegen koortslip dan aciclovir

0

Uit een Tsjechisch-Slovaaks dubbelblind onderzoek blijkt dat propoplis koortsblaasjes sneller doet genezen dan aciclovir. Bij 200 deelnemers die een zalf met 0,5% GH2002-propolisextract op de blaasjes aanbrachten duurde het drie dagen vooraleer korstvorming en epithelisering van de blaasjes afgerond was, bij de 200 deelnemers die 5%-aciclovir-zalf namen duurde dat vier dagen. Iedereen moest de zalf vijf keer per dag aanbrengen.

Al op dag drie ondervond 60% van de patiënten uit de propolisgroep goede tot zeer goede verbetering van koortslip, in de controlegroep was dat 29%. Ook pijn, jeuk en zwellingen verdwenen veel sneller door toedoen van propolis.

Koortslip wordt veroorzaakt door het herpes-simplexvirus. Virusremmer aciclovir is momenteel de gouden standaard tegen koortslip, maar propolis bleek al in eerdere studies goed werkzaam te zijn wanneer het in een vroeg stadium aangebracht werd. In dit onderzoek hadden deelnemers last van ‘rijpe koortsblaasjes’, een verder gevorderd stadium dus.

GH2002 is een speciaal propolisextract waaruit de pollen, was en harsen eruit zijn verwijderd, dit om allergische reacties te voorkomen.

Onderzoek: acupunctuur bij migraine effectief

0

Studies met positieve uitkomsten van acupunctuur worden nogal eens afgeserveerd als ‘slechts een placebo-effect’. Chinese wetenschappers zetten nu een ander beeld neer in hun onderzoek naar de effectiviteit bij de preventie van migraine. Ze geven daarbij een uitvoerige methodologische verantwoording die moet aantonen dat de resultaten niet zijn gebaseerd op inbeelding, maar op feiten.

Aan de RCT, uitgevoerd in China tussen 2016 en 2018, deden 150 personen mee die leden aan episodes met migraine zonder aura. Van hen was 82% vrouw en de gemiddelde leeftijd was ruim 36 jaar. In de uiteindelijke analyse konden 147 mensen worden meegenomen. De onderzoeksperiode besloeg 24 weken: vier weken voorafgaand aan de randomisatie, vervolgens acht weken behandeling en dan nog eens een follow-up van twaalf weken.

De randomisatie onder de patiënten vond plaats in een verhouding van 2:2:1 voor respectievelijk manuele acupunctuur, sham acupunctuur en de gebruikelijke zorg. Bij de onderzoeksarm sham acupunctuur werden de naalden niet op acupunctuurpunten geplaatst en drongen deze de huid niet binnen. Dat is van belang omdat deze schijnacupunctuur niet inactief is, maar de routes waarlangs pijn ontstaat op een andere wijze beïnvloedt. Bij deze behandeling treedt een prikkende sensatie op, die voor patiënten niet te onderscheiden is van echte acupunctuur. De derde onderzoeksarm met een gebruikelijke behandeling, inclusief leefstijladvies, werd opgenomen om een bekend placebo-effect als gevolg van het contact met de behandelaar uit te sluiten.

Uitkomstmaten waren de veranderingen die optraden in het aantal dagen met migraine en het aantal aanvallen. In week 13-16 was het aantal dagen in de acupunctuurgroep significant afgenomen met 3,5 en in de sham-groep met 2,4. Voor week 17-20 waren dat respectievelijk 3,9 en 2,2 dagen. Er was ook verschil in het aantal migraineaanvallen en dat bereikte significantie in de weken 17-20, met afnames van respectievelijk 2,3 en 1,6. Ernstige bijwerkingen van de acupunctuurbehandeling waren er niet. Aan het eind van de studie bleek dat er geen significant verschil tussen de twee groepen was wanneer deelnemers werd gevraagd te raden welke behandeling ze hadden ondergaan. Daarmee werden de auteurs bevestigd in hun opzet een geblindeerd onderzoek te doen.

De gedegen studieopzet was blijkbaar van dien aard dat in een begeleidend hoofdredactioneel commentaar in The British Medical Journal de wetenschappelijke onderbouwing van acupunctuur werd benadrukt. BMJ plaatste wel enkele kritische kanttekeningen. Zo waren de gevonden verschillen gematigd. Ze waren weliswaar statistisch significant, maar hoefden daarmee niet automatisch ook voldoende klinische relevantie te hebben. Bovendien was de studieduur wellicht te kort om te kunnen vaststellen of de effecten blijvend waren. Maar toch: ‘We now have good evidence that acupuncture is an effective treatment for episodic migraine. Given that almost 90% of people with frequent migraine have no effective preventive treatment, acupuncture provides a useful additional tool in our therapeutic armoury. (…) [The] study helps to move acupuncture from having an unproven status in complementary medicine to an acceptable evidence based treatment.’

bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4932

Fytotherapie bij overgewicht en metaboolsyndroom

0

Bestrijding van overgewicht en de daaruit voortvloeiende chronische ziekten is wereldwijd een uitdaging. Momenteel is er veel aandacht voor verschillende (gecombineerde) voeding- en leefstijlinterventies. Kruiden zouden ondersteuning kunnen bieden bij de behandeling van overgewicht en het metaboolsyndroom. In een recente systematische review en meta-analyse wordt omschreven welke planten u hiervoor in de praktijk tot uw beschikking heeft.

Op basis van 279 klinische studies concludeerden de onderzoekers dat verschillende kruiden invloed hebben op overgewicht en metaboolsyndroom, waaronder groene thee, de gewone boon (Phaseolus vulgaris), zwarte komijn, Garcinia combogia (een vrucht), Irvingia gabonensis (wilde mango) en Caralluma fimbriata (een cactussoort). Groene thee heeft de breedste effecten en verbetert gewicht, body mass index, buikomtrek en totaal cholesterol. De boon en zwarte komijn verminderden het gewicht en de concentratie triglyceriden in het bloed. Daarbij verminderen de cactus, lijnzaad, spinazie en fenegriek het hongergevoel. Een combinatie van een plant die de honger stilt met een plant die bijvoorbeeld de stofwisseling stimuleert, heeft mogelijk een groter effect.

Aanpassen van voeding en leefstijl ligt uiteindelijk aan de basis van de behandeling. In de fase van de behandeling waar gewichtsreductie het belangrijkste doel is, kan gebruik van kruiden kan een goede ondersteunende rol spelen.

Bronvermelding:
Payab, M., Hasani‐Ranjbar, S., Shahbal, N., Qorbani, M., Aletaha, A., Haghi‐Aminjan, H., … & Abdollahi, M. (2019). Effect of the herbal medicines in obesity and metabolic syndrome: A systematic review and meta‐analysis of clinical trials. Phytotherapy Research;34(3),526-545.

MSM vermindert rimpels al bij lage dosis

0

Methylsulfonylmethaan (MSM), dat toegepast wordt bij gewrichtspijn en inflammatie, is ook effectief in het verminderen van zichtbare tekenen van het ouder worden. Zelfs bij een dosis van een gram per dag, zo blijkt uit een recente publicatie in het International Journal for Vitamin and Nutrition Research.

Methylsulfonylmethaan (MSM) is een organisch gebonden vorm van zwavel. Zwavel is essentieel voor de stevigheid van weefsel. Er is groeiend bewijs voor de rol van zwavel in relatie tot de huid. Eerdere studies hebben aangetoond dat inname van drie gram MSM gedurende 16 weken zeer effectief is in het verminderen van fijne lijntjes en rimpels en in het verbeteren van de conditie en het aanzicht van de huid.De huidige studie heeft deze eigenschappen van MSM opnieuw bevestigd en aangetoond dat het effect al optreedt bij inname van een gram per dag.2 Zwavel speelt namelijk een fundamentele rol bij de synthese van collageen (bindweefsel), hyaluronzuur en  keratohyaline. De studie werd uitgevoerd in twee delen.

Deel een betrof een pilot met 20 deelnemers: vrouwen tussen 35 en 59 jaar met specifieke huidkenmerken. De deelnemers namen drie gram MSM per dag of placebocapsules gedurende 16 weken. Metingen werden uitgevoerd voor de behandeling en na acht en 16 weken. Deze bestonden uit een klinische beoordeling en het invullen van vragenlijsten door de deelnemers zelf. De onderzoekers stelden vast dat orale inname van MSM de tekenen van het ouder worden verminderden, zoals rimpels in het gezicht  (p < 0.05) en een ruwe huidstructuur (p < 0.05) vergeleken met placebo.

Deel twee was een studie naar dosisafhankelijke effecten, waarbij 63 deelnemers een gram of drie gram MSM namen gedurende 16 weken. Klinische beoordeling, objectieve metingen (cornemeter en cutometer) en beoordeling van de deelnemer zelf werden gebruikt om de huidconditie (fijne lijntjes, rimpels, stevigheid en elasticiteit) te evalueren. Analyse van de resultaten liet verbetering zien op het gebied van rimpels, stevigheid, elasticiteit en hydratatie van de huid bij gebruik van MSM (p<0,05). Hoewel sommige parameters meer effectiviteit lieten zien bij een hogere dosis, bleek over het algemeen een dosis van 1 gram per dag voldoende effectief in het verminderen van zichtbare tekenen van het ouder worden in het gezicht.

bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4917

Gefermenteerde soja gezond

0

Japanners die gefermenteerde sojaproducten eten, hebben een lagere overlijdenskans, terwijl consumptie van soja geen verband houdt met sterfte. Dat blijkt uit een bevolkingsstudie met gegevens van 92.000 Japanse mannen en vrouwen, met een opvolging van bijna 15 jaar. Van specifieke sojaproducten haalde slechts één product een significant verband: natto lijkt namelijk het cardiovasculaire risico te verlagen.

Soja is op zich rijk aan vezel, proteïne, onverzadige vetzuren en isoflavonen. De elementen lijken niet voldoende om de gezondheid te bevorderen. De onderzoekers vermelden bovendien twee andere bevolkingsstudies waarin een gunstig verband tussen soja en gezondheid zo goed als afwezig was.

De drie belangrijkste gefermenteerde sojaproducten in Japan zijn miso (een smaakmaker dat als bouillon wordt gebruikt), natto en tofoe. Miso is erg zout,maar het zoutgehalte is sinds de jaren negentig ‒ wanneer de deelnemers de enquêtes toegestuurd kregen ‒ stelselmatig verlaagd. Dat kan invloed gehad hebben op de waargenomen verbanden.

Verder zijn de gefermenteerde sojaproducten erg verschillend van elkaar. Natto bevat nattokinase en polyamines. Welke toegevoegde waarde miso en tofoe hebben ten opzichte van gewone soja, daar spreken onderzoekers zich niet over uit.

bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4919

Blauwe bessen verlagen melkzuur bij hardlopers

0

Een supplement met blauwe-bessenpoeder verlaagt de piek in het melkzuurniveau die bij hardlopers optreedt nadat ze acht kilometer hebben gerend. Het effect was enkel beduidend bij hardlopers die vier dagen lang het supplement namen. Het supplement verbeterde de prestaties evenwel niet, wel waren de beenspieren na de inspanning in betere conditie dan bij deelnemers van de placebogroep.

Het supplement bevatte gevriesdroogde blauwe bessen van twee soorten: Vaccinium virgatum en Vaccinium corymbosum. Blauwe bessen zijn een goede bron van anthocyanidines, een groep van flavonoïden met krachtige antioxidantwerking. De dosis de ze dagelijks namen, kwam overeen met een portie van 500 gram verse blauwe bessen.

Twee verklaringen geven de onderzoekers op voor de melkzuurverlagende werking van de anthocyanidines. Zo zouden ze de vetverbranding verhogen ten koste van koolhydraatverbranding. Melkzuur is afkomstig van koolhydraatverbranding, dus door eerder vetreserves aan te spreken kan de melkzuurpiek gedempt worden. Dat is in een eerdere studie al aangetoond  met een supplement van zwarte bes.

Meer bewijs is er rond verbetering van de bloedstroom. Anthocyanidines remmen NADPH-oxidase, een enzym dat de werking van stikstofmonoxide (NO) verstoort. NO verwijdt de bloedvaten en kan zo zorgen voor een betere afvoer van melkzuur.

Prestatieverhogende effecten van anthocyanidines zijn in andere studies wel aangetoond , maar niet altijd. Een langere suppletieduur is misschien nodig, opdat metabolieten van anthocyanidines in het lichaam kunnen opstapelen. Aan de dosis zal het niet gelegen hebben, die lag in deze studie vrij hoog.

Bron

Groene thee beschermt mogelijk tegen prostaatkanker

0

Uit een recent gepubliceerde meta-analyse blijkt dat catechines in groene thee aan mannen met onrustige cellen in de prostaat bescherming kunnen bieden tegen de verdere ontaarding van deze cellen in prostaatkanker. Het betreft – relatief gezien – een 60 procent lagere kans ten opzichte van het basisrisico op ontaarding van onrustige cellen in een tumor (risico-ratio = 0,41; 95% CI: 0,19- 0,86).

De meta-analyse op de beschermende rol van extracten van groenetheecatechines tegen prostaatkanker betrof vier gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies. Alleen patiënten met een histologisch bevestigde diagnose van prostaat intra-epitheliale neoplasie of een atypische acinaire proliferatie werden geïncludeerd. Patiënten waarbij prostaatkanker was gediagnosticeerd, werden buiten beschouwing gelaten.

De gezamenlijke populatie betrof 223 patiënten; 114 en 109 patiënten werden gerandomiseerd naar respectievelijk catechine- en placebogroepen. In de catechine-groep ontwikkelden zich negen gevallen van prostaatkanker (7,9%), terwijl dat in de placebogroep 24 gevallen betrof (22%). Onderzoekers concluderen dat de inname van geconcentreerde preparaten van groenetheecatechinen een significant beschermend effect kan hebben op dragers van vroeg-neoplastische laesies in de prostaat.

Meer weten? De gehele publicatie is hier gratis in te zien.

Bronvermelding:
Perletti G, Magri V, Vral A, Stamatiou K, Trinchieri A. Green tea catechins for chemoprevention of prostate cancer in patients with histologically-proven HG-PIN or ASAP. Concise review and meta-analysis. Arch Ital Urol Androl. 2019 Oct 2;91(3). doi: 10.4081/aiua.2019.3.153.Tags:groene theeprostaatprostaatkanker

Vitamine D en het coronavirus

0

Vitamine D heeft sterk antivirale effecten en een adequate vitamine D-spiegel kan de lichaamseigen afweer tegen virussen verhogen. Vitamine D voorkomt replicatie van virussen, versterkt de barrièrefunctie (bv. van de slijmvliezen) en werkt ontstekingsremmend door productie van antiviraal werkend interferon.

Er is nog geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar de effecten van vitamine D-suppletie bij mensen met het coronavirus, het virus is daar te nieuw voor. Maar er zijn indirecte aanwijzingen dat voldoende vitamine D het verloop van een virale besmetting met het Covid-19 coronavirus kan verbeteren.

In opgroeiende biggetjes bleek gesuppleerde 25-hydroxyvitamine D3 een door een ander type coronavirus veroorzaakte diarree te verlichten. Vitamine D verbeterde de darmstructuur en de immuunrespons bij deze varkentjes. Bij kinderen leidt een lage vitamine D-spiegel tot een sterk verhoogd risico om het rotavirus op te lopen. En vitamine D-suppletie beschermt hen tegen door het rotavirus veroorzaakte luchtweginfecties, volgens orthomoleculair deskundige Alex Vasquez.

Nu het coronavirus ook Nederland in zijn greep houdt, is het dus belangrijk om te zorgen voor een adequate vitamine D-spiegel. Een inname van 25-50 mcg per dag is aanbevolen voor 50-plussers. Een vitamine D-bepaling bij de huisarts en een aanvullende vitamine D-injectie is eventueel ook een optie.

Bronvermelding:
Yang, J., Tian, G., Chen, D. W., Zheng, P., Yu, J., Mao, X., … Yu, B. (2019). Dietary 25-Hydroxyvitamin D3 Supplementation Alleviates Porcine Epidemic Diarrhea Virus Infection by Improving Intestinal Structure and Immune Response in Weaned Pigs. Animals, 9, 627.

Vasquez A. Vitamin D and coronavirus. Geraadpleegd 11 maart

Trillende handen, dementie, depressie: landbouwgif is zo onschuldig niet

0

De Gezondheidsraad werkt aan een advies over risico’s van bestrijdingsmiddelen. Minister Schouten (landbouw) wil dat de raad ook kijkt naar de relatie tussen landbouwgif en de ziekte van Parkinson. Niet zonder reden.Joop Bouma11 maart 2020, 10:00

 Bij het sporten merkte Maria Dekker dat haar linkerarm niet goed meer mee bewoog in het ritme van het hardlopen, 35 was ze toen. Ze ging naar de huisarts, maar die dacht aan stress, ze lag immers in scheiding. Het zou wel over gaan, een arts denkt bij een jonge vrouw met een vage klacht niet meteen aan een ernstige aandoening.

Ziekte van Parkinson

Maar op het werk kon ze kort daarna ineens niet goed meer typen met haar linkerhand. Ze ging opnieuw naar de huisarts, die haar verwees naar een neuroloog. “Die zag het meteen. Hij liet me wat tests doen en binnen tien minuten stelde hij de diagnose: de ziekte van Parkinson.”

Dat was drie jaar geleden. In Nederland hebben ongeveer 50.000 mensen deze hersenaandoening met vele verschijningsvormen. “Het gaat nu best goed”, zegt Dekker, een alleenstaande moeder met kinderen. “Door mijn medicijnen functioneer ik prima. Maar ik weet niet hoe het ziekteproces op termijn gaat verlopen.”

Maria Dekker heet anders. Ze wil niet onder eigen naam in de krant, omdat haar werkgever niet weet dat ze Parkinson heeft. Dekker heeft een tijdelijk contract en is bang dat ze haar kans op een vaste aanstelling verkleint als de baas weet dat ze door ziekte mogelijk niet zal kunnen doorwerken tot haar pensioen. “Ik heb jonge kinderen, ik heb die baan nodig.”

Ze denkt dat ze haar ziekte heeft gekregen door blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Ze is een van de zeventig parkinsonpatiënten, die zich tot dusver bij de Parkinson Vereniging hebben gemeld omdat ze vermoeden dat hun aandoening is veroorzaakt door landbouwgif.

Dekker is opgegroeid in West-Friesland. Ze had vakantiebaantjes in de groente- en bollenteelt. “Bollen pellen, aardappels rooien, kool planten. Ik had ook een eigen paard dat op een boerderij stond. Ik ben in die jaren volop in contact ben geweest met bestrijdingsmiddelen.” In de West-Friese landbouw worden op grote schaal chemische middelen gebruikt om plant en bodem te vrijwaren van insecten en schimmels.

In individuele gevallen is niet aan te tonen wat de oorzaak is van een neurologische ziekte. Maar uit wetenschappelijke studies staat inmiddels vast dat blootstelling aan bestrijdingsmiddelen een aanmerkelijk grotere kans oplevert op de ziekte van Parkinson of een van de tientallen verwante neurologische aandoeningen. Bij langdurig werken met landbouwgif is de kans op Parkinson zelfs met 50 procent verhoogd, volgens een onderzoek.

Parkinson is in geïndustrialiseerde landen de snelst toenemende neurologische ziekte. Door de ziekte verliezen patiënten hersencellen, waardoor allerlei processen zoals bewegen minder vanzelf gaan. Trillende handen, verstijving, tragere bewegingen en moeilijk lopen zijn enkele van de motorische verschijnselen. Ook andere klachten kunnen optreden, zoals dementie en depressie.

Vaker op het platteland

De ziekte verloopt progressief en is – nog altijd – ongeneeslijk. Vast staat dat Parkinson vaker voorkomt op het platteland, bij boeren. Er zijn sterke aanwijzingen dat de middelen die landbouwgewassen moeten beschermen tegen schimmels en insecten de veroorzaker kunnen zijn. Bij proeven op muizen is aangetoond dat blootstelling aan veel gebruikte schimmelmiddelen tot Parkinson-achtige symptomen leiden.

Mancozeb is een van die verdachte schimmelbestrijders. Het middel bestaat al bijna zestig jaar en wordt grootschalig toegepast in de teelt van aardappelen, uien, bloembollen, tarwe en fruit. Wereldwijd is mancozeb toegelaten voor zeventig gewassen. In Nederland is in 2017 volgens cijfers die door Greenpeace zijn opgevraagd 2,5 miljoen kilo mancozeb verkocht.

Het bestrijdingsmiddel vertoont qua samenstelling grote overeenkomsten met maneb, dat sinds 2017 niet meer in Nederland mag worden gebruikt vanwege de Parkinson-risico’s. Mancozeb is om dezelfde reden omstreden. De Europese toelatingsautoriteit wilde afgelopen jaar het middel al verbieden, maar uiteindelijk is de vergunning verlengd tot november 2021, ondanks weerstand van Nederland.

Jobien Wind, beleidsmedewerker van de Parkinson Vereniging en zelf patiënt, heeft een uitdraai van de zeventig meldingen naast haar op tafel liggen, in het verenigingsbureau in Bunnik. Zeventig namen van mensen die zich meldden toen haar vereniging vorig jaar september na een uitzending van het tv-programma ‘Zembla’ het meldpunt opende. Zembla had een brief gekregen van een boerenzoon uit West-Friesland, die met grote vragen zat nadat zijn vader op 47-jarige leeftijd was overleden aan Parkinson. Zijn vader had jarenlang met bestrijdingsmiddelen gewerkt. De zoon was gaan rondvragen in de omgeving en had binnen een straal van ongeveer 1 kilometer twaalf gevallen van Parkinson gevonden. Allemaal mensen die veel in aanraking waren geweest met bestrijdingsmiddelen.

Van de zeventig meldingen die Jobien Wind kreeg, gaat het in bijna driekwart van de gevallen om mensen uit de agrarische sector. “Ik ben van het grote aantal meldingen geschrokken. Vooral ook omdat het vaak om oudere mensen gaat. Die grijpen niet zo snel naar de pen.”

Wind, gepromoveerd moleculair bioloog, heeft sterke vermoedens dat ook bij haar de oorzaak van haar ziekte ligt bij blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Bij haar gaat het vermoedelijk om glyfosaat, de werkzame stof in onkruidverdelger Roundup van Bayer. Het middel wordt in verband gebracht met kanker, onvruchtbaarheid én Parkinson. Wind werkte in de jaren zeventig als scholier tijdens vakanties in de bollenteelt en deed later als wetenschapper onderzoek in een plantenziektenkundig laboratorium met glyfosaat.

Verschuilen achter Europa

Directeur Carla Aalderink van de Parkinson Vereniging heeft minister Schouten drie maanden geleden per brief gevraagd snel met maatregelen te komen en, om te beginnen, per direct mancozeb te verbieden. Maar Schouten voegde zich in het besluit van de EU om mancozeb nog een jaar respijt te geven. “Waarom verschuilt de minister zich achter Europa? Ze kan toch ook zelf beslissen om uit voorzorg dat middel van de markt te halen?” 

“Wij vinden het vreemd dat de Nederlandse overheid zo aarzelend optreedt. De relatie tussen bestrijdingsmiddelen en Parkinson is onomstotelijk. En dan wordt er gesproken over vervolgonderzoek. Maar dat gaat weer extra tijd kosten en wij hebben haast. Deskundigen verwachten in de komende decennia een extreme toename van het aantal Parkinsonpatiënten. Intussen gaat de blootstelling gewoon door. Is het echt verstandig te wachten op de volledige wetenschappelijke zekerheid, terwijl de signalen nu al zo ernstig zijn?”

De echte naam van Maria Dekker is bekend bij de hoofdredactie.

Expert waarschuwt voor pandemie

Volgens neuroloog en internationaal expert op het gebied van de ziekte van Parkinson, Bas Bloem, dreigt er een pandemie van Parkinson in de komende 25 jaar. “Het is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld”, zegt hij. Samen met drie Amerikaanse neurologen wil hij de ziekte nadrukkelijker op de kaart te zetten. Volgende week verschijnt in de VS een boek dat Bloem samen met drie Amerikaanse collega’s schreef.

Volgens Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen in Nijmegen, gold Parkinson ooit als een vrij zeldzame aandoening, maar sinds de industriële revolutie in de negentiende eeuw is de ziekte spectaculair toegenomen. “We zien nu in China, dat zich industrieel enorm heeft ontwikkeld, een explosie van Parkinson. Daarbij speelt de blootstelling van consumenten aan pesticiden een belangrijke rol.”

Bloem merkt op dat agrariërs die werken met bestrijdingsmiddelen een grotere kans hebben op Parkinson. “In Frankrijk is Parkinson al geclassificeerd als een beroepsziekte van boeren. Uit studies is gebleken dat pesticiden, die nauwe verwantschap vertonen met mancozeb, uitermate giftig zijn voor muizen en apen. Deze proefdieren ontwikkelden Parkinson na blootstelling. Resten van pesticiden zitten wijdverbreid in onze voedselketen.’’

Landbouworganisatie LTO Nederland zegt bekend te zijn met de zorgen en vragen rond de Ziekte van Parkinson op het platteland. “Wij vinden het belangrijk dat boeren en tuinders, hun gezinnen én omwonenden ervan op aan kunnen dat de gewasbeschermingsmiddelen die in Nederland zijn toegelaten veilig zijn. We vertrouwen daarbij op de onafhankelijke wetenschappelijke beoordeling van toelating van gewasbeschermingsmiddelen.” Een eventuele relatie tussen Parkinson en landbouwchemicaliën moet door deskundigen worden uitgezocht, aldus een woordvoerder. “Het gaat ook om de gezondheid van onze leden en hun gezinnen.”

Datalek Donorregister: harde schijven met 6,9 miljoen formulieren kwijt

0

Twee externe harde schijven met een back-up van 6,9 miljoen donorformulieren met registraties en wijzigingen in het Donorregister in de periode 1998-2010 zijn zoekgeraakt, schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dinsdag in een Kamerbrief.

Het gaat om in totaal 6,9 miljoen formulieren, vertelt een woordvoerder van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, aan NU.nl. Daarin staan de voor -en achternaam, geboortedatum, burgerservicenummers, adresgegevens, en de reden van registratie of wijziging in het donorregister.

Het is niet bekend wanneer de harde schijven zijn verdwenen. Het CIBG ontdekte afgelopen week dat de schijven niet meer in de kluis lagen waar deze werden bewaard. De organisatie wilde het papieren archief van het Donorregister gaan vernietigen. Op de harde schijven staat een digitale kopie van dit archief. Volgens de woordvoerder zijn de harde schrijven “waarschijnlijk niet beveiligd”.

Het CIBG denkt dat het risico op identiteitsfraude op basis van de gegevens beperkt is, omdat het niet gaat om kopieën van identiteitsbewijzen, financiële gegevens of (DigiD-)inlogcodes. “Daarnaast hebben we op dit moment geen aanwijzing dat de gegevens in verkeerde handen zijn. We adviseren u wel om net als altijd alert te zijn op onverwachte post”, aldus het CIBG.

‘Zeer vervelend dat het is gebeurd’

“Ik vind het zeer vervelend dat dit is gebeurd”, schrijft De Jonge in de Kamerbrief. “Het is uitermate belangrijk dat het publiek, aan de vooravond van het van kracht worden van de nieuwe Donorwet op 1 juli aanstaande, kan vertrouwen op een zorgvuldige en goed beveiligde omgang met persoonsgegevens door het Donorregister. Dat vertrouwen kan door een datalek geschaad worden.”

Het CIBG heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft de Auditdienst Rijk (ADR) verzocht een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar het lek. De woordvoerder benadrukt dat er met het digitale donorregister niks is gebeurd. Volgens De Jonge heeft het datalek geen gevolgen voor orgaan- en weefseldonatieprocedures.

Bron: https://www.nu.nl/tech/6036495/datalek-donorregister-harde-schijven-met-69-miljoen-formulieren-kwijt.html