Home Blog Pagina 12

“Epidemiologische ‘evidence’ wordt heel erg overgewaardeerd”

0

Prof.dr. Yvo Smulders is hoogleraar Interne Geneeskunde bij het VU medisch centrum met als aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde. Daarnaast is hij redacteur van de rubriek ‘In het kort’ van het NTvG. Smulders was een van de opstellers van de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement uit 2011. Met een scherp oog voor de juiste verhoudingen kijkt hij ook buiten zijn vakgebied naar het functioneren van de wetenschap.

Tijdens het NTvG Podium van 11 januari 2012 pleit hij voor een realistische kijk op bewijsvoering in de geneeskunde. Epidemiologisch bewijs is namelijk lang niet altijd zo ‘hard’ als beleidsmakers wel eens willen doen voorkomen.

 

Wie zijn kwakzalvers in gezondheidszorg?

0

FD_logoIn het Friesch Dagblad van dinsdag 8 oktober 2013 wordt in het ‘Hoofdartikel’ afgevraagd wie de echte kwakzalvers in de gezondheidszorg zijn. Dit omdat ‘de illustere Vereniging tegen de Kwakzalverij de Kwakzalversprijs dit jaar aan vijf zorgverzekeraars gegeven heeft’. Afsluitend wordt gezegd dat het tijd wordt voor een rechtsgeding om na te gaan of burgers die zelf willen beslissen over welke geneeskundige behandeling ze willen door het beleid van minister Schippers worden benadeeld of gediscrimineerd. Wij van Keuzevrijheid.nl weten dat al; er is rechtsongelijkheid!

Friesch Dagblad, 7 oktober 2013

De illustere Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de Kwakzalversprijs dit jaar aan vijf zorgverzekeraars gegeven. Reden is dat de verzekeraars een opleiding aan de universiteit van Leiden laten verzorgen voor alternatieve genezers en therapeuten, op hbo-niveau. Dat vindt de Vereniging maar niks. Alles wat niet past in het ‘wetenschappelijke boekje’ van de gevestigde geneeskunde is in haar ogen kwakzalverij.

Die houding is zelf overigens ook niet erg wetenschappelijk. De geschiedenis van de wetenschap leert dat wat eerst onmogelijk, onwenselijk, schadelijk of onjuist leek, later soms wél mogelijk, wenselijk, heilzaam of juist bleek te zijn. De wetenschap ontwikkelt zich steeds verder en dat leidt tot een voortdurende vernieuwing van inzichten. De Vereniging kent die open wetenschappelijke houding niet, ze is ideologisch tegen alles wat ‘alternatief’ is. En ze ontkent, vanuit diezelfde onwetenschappelijke houding, dat er meer is tussen hemel en aarde dan de reguliere geneeskunde kan zien.

Daarmee wendt ze zich af van vele honderdduizenden burgers in Nederland die hun heil buiten het reguliere circuit zoeken. Precies hierom zal de Vereniging zeggen dat er alle reden is om ten strijde te trekken tegen alles wat alternatief is. Daarmee wordt volgens haar voorkomen dat nog meer mensen onzinnige, niet-werkzame of schadelijke behandelingen krijgen. De vijf zorgverzekeraars hebben het beter in de gaten. Ze constateren dat veel van hun cliënten vertrouwen hebben in andere vormen van geneeskunde. Om het minimumpeil van die vormen van geneeskunde min of meer te kunnen garanderen bieden ze een opleiding aan. Daarmee erkennen ze het maatschappelijk belang van het alternatieve circuit in de geneeskunde. En dat mag niet van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Het is voorspelbaar dat de bozige houding van de Vereniging niets uithaalt. Niet alleen cliënten, maar ook de verzekeraars zelf hebben er alle baat bij dat het alternatieve circuit blijft bestaan: dat werkt vaak goedkoper dan de reguliere geneeskunde en de tevredenheidsstatistieken van cliënten van alternatieve artsen zijn niet afwijkend. Bovendien is het goed om te bedenken dat veel praktiserenden van alternatieve of complementaire geneeskunde als regulier arts zijn opgeleid. Ze hebben na hun jarenlange studie nóg eens jaren gestudeerd. En die zouden allemaal dom zijn?

Het is onzin om alle alternatieve genezers over één kam te scheren. En ja, er zijn onder die genezers mensen die het niet goed doen. Net zo goed als er reguliere artsen zijn die slecht werk leveren. En ja, mensen die met hun gezondheid tobben, zijn kwetsbaar en vatbaar voor ieder sprankje hoop dat wordt geboden – van alternatieve genezers en van reguliere genezers.

Helaas betoont de minister van Volksgezondheid zich een trouwe aanhangster van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Haar beleid maakt het steeds moeilijker voor alternatieve genezers om hun werk goed te doen. Het zou interessant zijn na te gaan of burgers die zelf willen beslissen over welke geneeskundige behandeling ze willen door dit beleid worden benadeeld of gediscrimineerd.

Dat geldt zeker als wordt erkend dat levensovertuiging – religieus of niet – doorwerkt in de hele mens, diens opvatting over gezondheid, ziekte en genezing. Het wordt tijd voor een rechtsgeding op dit punt.

Informatieavonden keuzevrijheid in gezondheidszorg

0

Beleid overheid

Keuzevrijheid is een groot goed. Ook als het om onze gezondheid gaat. Tocht lijkt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) daar anders over te denken. Het voert een actief beleid dat een bezoek aan en een behandeling door een CAM-arts moet ontmoedigen. Homeopathische zelfzorgmiddelen, vitamines, kruidenthee etc. moeten van de overheid uit de schappen van de drogist worden gehaald.

Informatieavonden

Hiermee worden de belangen van velen geschaad. Van behandelaars, therapeuten en drogisten, maar bovenal van cliënten en patiënten. Daarom organiseren de Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopathie (NVKH) en de Stichting Hahnemann Homeopathie (SHH) in november drie informatieavonden in het land. Op 11 november in Nijkerk, op 20 november in Zwolle en op 27 november in Den Hoorn.

Meld u aan

Op zo’n informatieavond krijgen de bezoekers een zo uitvoerig mogelijk beeld van de gevolgen van deze maatregelen. De bedoeling van de avonden is om een zo krachtig mogelijk tegengeluid te organiseren. De NVKH en SHH nodigen u graag uit aanwezig te zijn op een van deze avonden. Meld u deze week nog aan door een e-mail te sturen aan info@keuzevrijheid.nl. Vermeld u daarin de datum en plaats van uw keuze. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie met daarin de exacte locatie en aanvangstijd.

Complementaire geneeskunst en één Europa!

0

De één Europa gedachte moet voor wat betreft de natuurlijke geneeswijzen ernstig tegen het licht gehouden worden. Vanuit de verschillende wetsvoorstellen van de E.U. komen tegenstrijdige signalen die tegenstrijdige maatschappelijke consequenties tot  gevolg hebben.

De Europese unie geeft aan zich ernstig zorgen te maken over de zorgkosten die de pan uit rijzen. Ziekenhuis opname maakt de gezondheidzorg extreem duur. Men geef aan de complementaire natuurlijke geneeswijzen als een goed, gezond en goedkoop alternatief te zien om patiënten in de eerste lijn op te vangen zodat dure ziekenhuisopnames mogelijk beperkt of voorkomen kunnen worden.

In tegenstelling tot bovengenoemde stelling worden door Europa per september 2013 alle natuurlijke middelen (vitamines, mineralen en sporenelementen) van de Europese markt verbannen. Wij zijn allen veroordeeld tot de chemisch-synthetische middelen van de farmaceutische industrie wanneer de genoemde producten ter bevordering van onze gezondheid willen gebruiken.  (zie de video en petitie onder de link). In Amerika heeft de bevolking een soortgelijke politieke maatregel op het nippertje kunnen voorkomen.

CAM in Europa nu:

 • In Portugal hebben diverse  natuurlijke geneeswijzen waaronder homeopathie een wettelijke geregelde status gekregen en zijn toegelaten als universitaire opleiding.
 • In Engeland is het studeren voor een erkende universitaire master in de homeopathie mogelijk.
 • In Belgie is per 2013 een bachelor opleiding en homeopathie opleiding voorwaarde voor het mogen praktiseren. Voor Osteopathie en andere richtingen worden dezelfde maatregelen verwacht.
 • In Zwitserland zijn een aantal CAM-, natuurlijke geneeswijzen in de basisverzekering opgenomen.
 • Duitsland heeft van oudsher een rijke traditie voor wat betreft complementaire geneeswijzen. Het Heilpraktiker diploma is een al sinds jaren bestaand door de overheid erkend en gerespecteerd staatsdiploma.

Het is in het zelfbenoemde gidsland Nederland waar de natuurlijke geneeswijzen door de overheid tegengewerkt worden, zelfs in de wetenschap dat wanneer wij ons niet herbezinnen op het huidige beleid, de kosten in de zorg de komende jaren zullen verdubbelen!

Positieve veranderingen komen kennelijk niet vanzelf. We kunnen stellen dat de overheid niet naar de  burger luistert. Ook niet dan als uit onderzoek blijkt dat vijfenzeventig procent van de bevolking positief ten aanzien van bijv. homeopathie staat.

Geef een duidelijk signaal af!

Om uw interesse in en belang bij de natuurlijke geneeswijzen aan de overheid duidelijk te willen maken bezoekt u www.keuzevrijheid.nl , vult u de enquête in en schrijft u in voor de nieuwsbrief.

Alleen samen kunnen we het tij mogelijk keren.

Bekijk hier ook de video met de oproep van het Duitse initiatief voor Keuzevrijheid »

Imago of realistisch beeld van farmaceutische bedrijven?

0

Hans-van-der-LindeEen positief imago is voor farmaceutische bedrijven van levensbelang. Patiëntenvertrouwen, voorschrijfgedrag van artsen en politieke- en overheidssteun vallen en staan ermee. Dat imago staat ernstig onder druk en daarom investeert de bedrijfstak enorme bedragen in beeldvorming. Alle reden om de professionele aanpak daarvan en de boodschappen die gecommuniceerd worden eens tegen het licht te houden.

De verkoopkantoren in Nederland van buitenlandse ondernemingen hebben hun krachten gebundeld binnen Nefarma. Die belangenvereniging gaf in 2008 opdracht voor een imago-onderzoek. Het resultaat was vernietigend en geschrokken besloten de leden van Nefarma nog meer dan voorheen te investeren in imago.

Communicatie-experts lanceerden onlangs in opdracht van Nefarma een groot imago-project onder de naam “Farmahuis” www.farmahuis.nl . Op de gevel van het huis staat: ‘Vroeger had je in zo’n geval geen schijn van kans gehad’. Bij zo’n tekst past slechts dankbaarheid en bereidheid tot betaling.

Journalistieke hulp

Imagovorming gebeurt met hulp van kranten en tijdschriften. Een invloedrijk weekblad in Nederland besteedt bijvoorbeeld enkele malen per jaar uitgebreid aandacht aan de farmaceutische industrie. In themanummers wordt de bedrijfstak als positief en onmisbaar neergezet en een tiental bedrijven plaatst dan paginagrote advertenties voor naar schatting 200.000 euro. Die bevatten geen verboden reclame voor geregistreerde geneesmiddelen maar ideële imagoteksten. Bijna alle populaire bladen bevatten regelmatig artikelen geschreven door ghostwriters.

Imagoboodschappen

Enkele boodschappen die vaak worden gecommuniceerd:

 • Nieuwe medicijnen zijn te danken aan farmaceutische bedrijven.
 • Ze vergen kostbare research en zijn daarom duur.
 • De ontwikkeling van een medicijn kost één miljard dollar.
 • De pijplijn bevat veel nieuwe geneesmiddelen.
 • Zonder hoge prijzen geen nieuwe medicijnen.
 • De bedrijfstak is belangrijk voor de Nederlandse economie.

Lees het volledige artikel van Hans van der Linde, huisarts te Capelle aan den IJssel hier »