Home Blog Pagina 11

Interview voormalig huisarts Frits van der Blom

0
Frits van der Blom

Frits van der Blom is huisarts geweest en heeft zich onder andere toegelegd op de homeopathie en de bioresonantie. Hij heeft het in een driedelig interview over de misverstanden die in je praktijk als huisarts niet stroken met wat je is aangeleerd. Namelijk misvattingen over cholesterol, vaccins, vetten, medicatie, ziektes, gedragsstoornissen, voeding en nog zoveel meer, zoals ontdekkingen van Dokter Andreas Bahmair en dokter Weston Price weet hij in dit boeiend interview duidelijk te maken.

Dokter Frits geeft vele voordrachten bij de gezondverstandavonden of namiddagen die georganiseerd zijn door Anneke Bleeker.

Dit interview is tot stand gekomen door de Pure Food For Children Foundation.

Bekijk
hier deel 1 »

Bekijk
hier deel 2 »

Bekijk
hier deel 3 »

Oproep aan minister Schippers

2
Edith Schippers

Persoonlijke visie

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in een videoboodschap aan de Vereniging tegen Kwakzalverij inzicht gegeven in haar persoonlijke standpunt over de CAM-geneeskunde in Nederland. Deze boodschap verklaart veel. Maatregelen die zij heeft genomen om het gebruik van de CAM-geneeskunde te ontmoedigen en tegen te werken, vallen op hun plek.

Evidence Based Medicine

De minister breekt in deze videoboodschap een lans voor Evidence Based Medicine. Waar hebben we het dan over? Letterlijk betekent deze term: geneeskunde op basis van bewijzen. Nu blijkt dat in de reguliere zorg slechts 1 op de 120 patiënten wordt behandeld volgens de normen van Evidence Based Medicine. Je mag dus zeggen: deze norm is belangrijk voor de overheid/de minister en de zorgverzekeraars, maar geldt blijkbaar niet in het echte leven. Dr. Yvo Smulders maakt dit pijnlijk duidelijk in onderstaande video.

Tegen homeopathie

In haar videoboodschap aan de Vereniging tegen Kwakzalverij neemt minister Schippers regelrecht stelling tegen de homeopathie met de woorden: ’Het valt mij op dat nagenoeg elke apotheek in Nederland  zoveel homeopathische producten in het schap heeft staan’. Je zou bijna vragen: ‘Waarom denkt u dat dit zo is, mevrouw Schippers? Niet omdat er geen vraag naar deze producten is …! Het privéstandpunt van de minister wordt zo wel erg duidelijk. Sterker nog: dit standpunt blijft niet langer privé: zij zet het om in kabinetsbeleid!

Belang burgers is anders

Minister Edith SchippersIs het niet de functie van de minister van VWS om zorg te dragen voor de gezondheid van alle burgers in Nederland? Om hun wensen ten aanzien van hun eigen gezondheid zoveel mogelijk te respecteren? En als dan 85 procent van alle gezinnen in Nederland een homeopathisch product in huis heeft, geeft dit aan dat de burger waarde hecht aan en belang heeft bij de effectiviteit, veiligheid en verkrijgbaarheid van deze producten. Wat geeft de minister van VWS dan het recht om haar privéstandpunt te verheffen tot regeringsbeleid, tégen de belangen van zoveel burgers/patiënten in?!

Gegarandeerd onschadelijk

Zelfs op de website van haar eigen College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vinden we onder het kopje ‘Registreren’ over homeopathische middelen:

‘Homeopathische producten worden veel gebruikt; het is de verwachting dat dit ook in de toekomst zo zal zijn’. En even verderop:  ‘De voornaamste reden voor beoordeling van deze groep geneesmiddelen is de gebruiker garanties te geven voor een goede kwaliteit en gegarandeerde veiligheid’.

‘Op grond van het bepaalde in de Richtlijn 2001/83/EC is een homeopathisch geneesmiddel, geregistreerd op grond van de vereenvoudigde registratieprocedure in artikel 14, gegarandeerd onschadelijk. Bijwerkingen worden dus ook niet verwacht’.

Behoefte bevolking genegeerd

Het gebruik van natuurlijke homeopathische middelen is gegarandeerd veilig en voorziet duidelijk in een behoefte van de bevolking. Deze behoefte wordt door onze huidige overheid niet gerespecteerd, laat staan gestimuleerd. Zowel de Amerikaanse als de Zwitserse overheid heeft op dit punt een totaal ander standpunt ingenomen (hieronder meer). Onze minister kan bij haar collega’s in die landen haar licht gaan opsteken wanneer zij onwetend is over de verschillende aspecten van de natuurlijke geneeswijzen. Wil zij dat niet, dan zullen haar opvolgers dit tot schande van haar en haar huidige collega’s wel doen in de volgende regeerperiode. De kiezer is er immers nu al klaar voor.

Belijden met de mond, maar …

Is het niet een democratisch recht van iedere Nederlandse burger om eigen afwegingen en keuzes te maken als het gaat om een behandeling van een ziekte? Belijdt de minister de keuzevrijheid van de Nederlandse burger dan alleen maar met haar mond als ze in de videoboodschap aan de Vereniging tegen Kwakzalverij stelt, dat keuzevrijheid centraal staat?

Destructief beleid

Het ontmoedigingsbeleid van deze VVD-minister maakt de keuzevrijheid wel heel erg broos. Die lijkt bij haar VVD onderhand bijna geheel ondergesneeuwd en vergeten, zodra we het gaan hebben over de CAM-geneeskunde. Minister Schippers staat een destructief beleid voor ten aanzien van de maatschappelijke aanwezigheid van alle natuurlijke geneeswijzen. Daarmee voert zij ook een destructief beleid richting alle patiënten die voor hun klachten geen baat hebben gevonden bij de reguliere geneeskunde.

Wedden op het verkeerde paard

De reguliere geneeskunde propageert de minister krachtig, terwijl die bijna onbetaalbaar is geworden en alleen maar duurder zal worden. De CAM-geneeskunde negeert de minister stelselmatig en compleet, terwijl die tal van voordelen heeft, zowel gezondheidstechnisch als financieel. Het lijkt erop dat de minister wedt op het verkeerde paard, ingegeven door onduidelijke overwegingen.

Zwitserland

Dat het ook anders kan, blijkt in zowel Zwitserland als de Verenigde Staten. De overheden in beide landen hebben met een open mind de invloed van CAM geëvolueerd. De Zwitserse regering heeft een referendum uitgeschreven over het gebruik van de CAM-geneeswijzen. De positieve uitslag daarvan was voor haar reden om de belangrijkste CAM-geneeswijzen in de basisverzekering op te nemen.

Amerika

In de Verenigde Staten heeft het Congres op 7 oktober jl. Resolutie S.RES.221 aangenomen ten gunste van de CAM-geneeskunde. In deze resolutie benoemt en beschrijft het Congres het belang van CAM voor de Amerikaanse burger en alle daarmee verbonden voordelen. Zie hiervoor: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113sres221ats/pdf/BILLS-113sres221ats.pdf

Inhoud resolutie

Kort samengevat zegt deze resolutie het volgende over de CAM-geneeskunde:

 • Zij is veilig, natuurlijk, goedkoop en dus kosteneffectief.
 • Zij is niet invasief, niet beschadigend en holistisch, maar stimuleert het zelfgenezende vermogen.
 • Zij gaat uit van zorg voor de patiënt, het voorkomen van ziekte en een vroege interventie.
 • Zij vermindert het risico van het ontstaan van chronische ziekten.
 • Zij vermindert de druk op de reguliere gezondheidzorg.
 • Zij biedt de patiënten meer keuze en behandelmogelijkheden in de gezondheidzorg.
 • De overheid erkent de opleidingen van de CAM-therapeuten.

Stimulerende overheid
De Amerikaanse overheid erkent dat natuurlijke geneeswijzen waardevol zijn en dat zij voorzien in een veilige, effectieve en betaalbare gezondheidzorg. Zij roept haar burgers op zich te verdiepen in de mogelijkheden van de CAM-geneeskunde, vooral in de behandeling van verzwakkende en chronische ziekten.

CAM in ziekenhuizen
Volgens een artikel in The American Journal of Medicine wordt al 30 procent van de patiënten in Amerikaanse ziekenhuizen behandeld met de CAM-geneeskunde. Dit artikel vindt u in pdf onder: http://scholar.google.nl/scholar?q=The+Future+of+Integrative+Medicine&hl=nl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=I3-9Up3XO8iY0QWZ_YDoDw&ved=0CC4QgQMwAA

De hierboven genoemde resolutie is dus alleen maar een bevestiging van de praktijk in de Verenigde Staten.

Wrang gegeven

Ook elders in de wereld neemt de erkenning van CAM positieve en duidelijke vormen aan. Een overduidelijke meerderheid van de Nederlanders zou dat ook willen. Maar onze overheid werkt dit tegen in de persoon van minister Schippers. Dat is een wrang gegeven als we bezien dat Nederland in de jaren ’80 van de vorige eeuw met de BIG-wet een gidsland was bij de integratie van de CAM-geneeskunde. Deze leidende positie hebben we al lang verloren.

Oproep

Wij roepen de overheid bij hoofde van minister Schippers op:

 • om terug te keren op haar schreden en niet langer de CAM-geneeskunde te ontmoedigen;
 • om zo tegemoet te komen aan de behoeften van de burgers/de patiënten;
 • om hiermee daadwerkelijk iets te doen aan de exploderende kosten in de gezondheidzorg;
 • om bij dit alles een voorbeeld te nemen aan de internationale ontwikkelingen rond de CAM–geneeskunde;
 • kortom: om de patiënt zijn of haar keuzevrijheid weer terug te geven.

Samen kunnen we meer!

Democratie of communisme? Zoek de verschillen

0
Stemmen

Grote griezels

Vanouds hebben wij in Nederland gelukkig helemaal niets met dictatoriale bestuursvormen zoals het communisme die heeft voortgebracht. Een samenleving en economie die helemaal door de staat worden geleid? We griezelen ervan. Zoiets hoort nog thuis in het tijdperk Breznev en Chroestjov. Achter het toenmalige IJzeren Gordijn. Nee, wij doppen graag onze eigen boontjes. Daarvoor hebben we een parlementaire democratie opgetuigd. Gelukkig maar!

Niet bij ons

Je moet er toch echt niet aan denken …

… dat wij onze individuele vrijheid zouden opgeven;
… dat wij geen inspraak meer zouden hebben in de politieke besluitvorming;
… dat Den Haag pomphouders in de grensstreek zou slachtofferen voor een accijnsverhoging;
… dat je bang moet zijn voor instorting van je huis vanwege aardgasbaten;
… dat ons doen en laten zou worden gevolgd en gecontroleerd door masten, nummers en codes;
… dat je e-mail wordt gelezen door een geheime dienst;
… dat wij niet eens meer onze eigen geneeswijzen kunnen kiezen;
… dat Den Haag natuurlijke geneeswijzen zou tegenwerken tegen de wil van het volk in;
… dat je als patiënt niet eens meer je eigen ziekenhuis en specialist mag kiezen;
… dat je als medisch specialist niet meer een eigen behandeling in kan zetten;
… dat die specialist wordt beknot door procedures en protocollen.

Stel je voor, dat die dingen werkelijkheid zouden worden!

Gelukkig hebben wij een democratisch bestel

En weet minister Schippers wat goed is voor onze gezondheid. Heeft ieder een BSN-nummer. Weet ieder waar wij uithangen dankzij GSM-masten. Lekker makkelijk als iemand je zoekt. Gelukkig beeft onze aarde alleen maar in Groningen, omdat …

Gelukkig …?

Het is hard nodig onze keuzevrijheid te bevechten. Zeker in een parlementaire democratie die steeds meer uitgehold wordt. Onze democratie!

 

Het elektronisch patiëntendossier

0
Elektronisch Patiënten Dossier

Zijn de banken de afgelopen jaren ons vertrouwen waard geweest? Is de overheid in de achter ons liggende jaren betrouwbaar gebleken? Zijn de zorgverzekeraars een betrouwbare partner in onze vraag naar goede  zorgverzekering? Zijn onze diepste privé aangelegenheden wat betreft ziekte en gezondheid niet een zaak tussen de patiënt en zijn/haar arts en/of therapeut?

Hoe veilig zijn financiële transacties op internet? Hoe veilig zijn onze belangrijkste privé gegevens in het elektronisch patiënten dossier? Kunnen we straks nog een overlijdensrisico verzekering afsluiten, een aanvullende ziektekostenverzekering aanvragen of een hypotheek afsluiten? Of worden we op voorhand van verzekering uitgesloten?

Ieders privé gegevens met betrekking tot ziekte en behandeling kunnen als alternatief ook zo bijgeschreven bijvoorbeeld in ons ID. Die horen we immers altijd bij ons te hebben… Zo horen we  ook de eigen verantwoordelijk te dragen voor onze eigen persoonlijke  behandelgegevens en niet onze ziel en zaligheid uit handen te geven.

Onze eigen status blijft altijd ons eigen eigendom. De informatie vastgelegd in dit dossier en het mogelijk delen hiervan, is steeds opnieuw een zaak tussen elke patiënt/cliënt en zijn/haar behandelaar. De geboden vermeende veiligheid is slechts een schijnveiligheid, met alle risico’s van dien.

Dus… elektronisch patiëntendossier? Geef liever voor één keer je pincode…

 

De zorg in Nederland staat meer en meer onder druk

0
Mantelzorg

800 van de 2000 verzorgingstehuizen worden gesloten! Koude bezuiniging! De patiënten moeten opgevangen worden door (ongediplomeerde en dus niet-professionele) mantelzorgers. Heel tegenstrijdig want in Nederland moet je overal een diploma voor hebben.

Heb je een uitkering en geen uitzicht op werk dan kun je altijd nog je oude vader of moeder in huis nemen en als dagtaak voor ze gaan zorgen. Het behoeft geen betoog dat het opnemen van je ouders in je eigen huis, een pure ideële en liefdesdaad is, waarvoor je erg veel privacy en vrijheid opoffert. Overheidswinst: 24 uurs zorg voor een prikkie!

Maar deze winst alleen is niet voldoende

De overheid heeft ter stimulering een strafkorting van 400 euro per maand voor je in petto zodat je per jaar € 3600,00 mag inleveren op je uitkering als je voor je ouders gaat zorgen in je eigen huis. Dubbele koude bezuiniging! Geen wonder dat mensen bij deze maatregelen niet in de rij staan om voor hun ouders te gaan zorgen.

Verplicht stellen van mantelzorg zal echter niet nodig zijn; bij het huidige regeringsbeleid zijn er straks geen zorginstellingen meer.

 

Democratie betekent vrij vertaald: ‘Het volk heerst’

0
Stembureau

Het impliceert de vrije keuze van het volk en Nederland heet een democratisch land te zijn… De vrijheid van keuze wordt echter  in ons land helaas meer en meer aan banden gelegd.

Kunnen we nog kiezen voor een eigen behandelaar? Alle huisartsen in Nederland gaan een middag staken om bij te dragen aan bewustwording. Bewust worden van het verdwijnen van de eigen keuzes van mensen.

Kunnen we nog kiezen voor een ziekenhuis in de buurt? De eigen keuze om voor behandeling naar het ziekenhuis van jouw voorkeur te gaan bestaat al niet meer. Helaas, de zorgverzekeraar bepaalt.

Kunnen we nog kiezen voor een specifieke, goed bekendstaande specialist? Dat je niet je eigen specialist meer mag kiezen staat nu op de politieke agenda:

 1. Overheid bepaalt door wetgeving.
 2. De zorgverzekeraar bepaalt door de polisvoorwaarden.

In de zorg wordt zo langzamerhand, onder het mom van kwaliteitsverbetering, alles voor iedereen bepaald. De individuele keuzevrijheid als democratisch grondrecht  wordt hier in hoge mate geweld aangedaan.

Het huidige beleid van de VVD (voor vrijheid en democratie) samen met de PVDA lijkt steeds meer een communistische dictatuur te worden!  En wij als Nederlanders lijken het gewoon te vinden…

Ard Pisa gezicht van Keuzevrijheid

0
Keuzevrijheid

Ard PisaArd Pisa is schrijver van het boek ‘Wat Angelina niet wist over kanker, maar wel had moeten weten….’ Al vrij snel nadat het initiatief van Keuzevrijheid gelanceerd was reageerde Ard Pisa via Facebook om zijn steun uit te spreken voor dit initiatief. Een reactie waar we zeer blij mee waren! Gezondheidsonderzoeker Ard Pisa schreef het boek ‘Wat Angelina niet wist over kanker, maar wel had moeten weten’ kwam tijdens zijn jarenlange gezondheidsonderzoek de wetenschappelijke kankeronderzoeken van wijlen dr. Otto Warburg en professor Brian Peskin tegen, over het belang van zuurstof in het menselijk lichaam of de menselijke cel. Maar waar was deze kennis gebleven? Dat was aanleiding voor Pisa om het boek te schrijven. Op 13 april 2013 doet een top-kankeronderzoeker van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam in de Telegraaf de zeer schokkende uitspraken:

 •  75% van alle kankermedicatie werkt niet…
 • Drie van de vier patiënten hebben geen baat bij de medicijnen die hen gegeven worden
 • Chemo is de botte bijl tegen alles wat snel deelt

De kankerindustrie met zijn farmaceutische spelers die miljarden omzet genereren, wil hier niets van weten! Het is om die reden dat Ard Pisa zich verbonden heeft met Keuzevrijheid, een initiatief om iedereen bewust en bekend te maken met het feit dat je altijd en overal een keuze hebt. Voor je zelf, voor je eigen lijf, voor je eigen behandeling. Kies vanuit Vrijheid! Het team van Keuzevrijheid gaat samen met Ard Pisa meer informatie en voorlichting geven en vooral eerlijke voorlichting. Zodat ook u een eerlijke keuze kúnt maken! Lees ook: Ard Pisa: “Van onder af aan in gang zetten”

Video Dr. Rath: krachten binnen EU bundelen tegen farmaceutische industrie

0
Dr. Rath

In deze manifestatie op 13 maart 2012 in Berlijn roept Dr. Rath de mensen in Duitsland en Europa op, verantwoording te nemen. Het is een oproep, gemeenschappelijk een democratisch Europa voor mensen en door mensen op te bouwen en een nieuwe, op genezing en voorkoming van ziekten gebaseerde gezondheidswetenschap. De nu verkrijgbare wetenschappelijk onderzoeksresultaten over natuurlijke geneesmiddelen maken duidelijk, dat deze medicijnen talrijke volksziekten met een behoorlijk aandeel terugdringen kan. Echter deze “Wereld zonder ziekte” wordt ons niet gegund omdat al deze ziekten voor de Pharma-Industrie een miljardenmarkt is. Willen wij deze wereld zonder ziektes voor ons en onze kinderen, dan moeten wij ons verenigen. Nu!

Aftreden minister Schippers geëist

0
Minister Edith Schippers

Minister Schippers heeft in een recent openbaar geworden filmpje een toespraak gehouden voor de leden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. In het filmpje laat Schippers zich ongenuanceerd en beledigend uit over de complementaire geneeskunde, waarbij zij zich uitspreekt voor Evidence Based Medicine als zijnde het grootste goed. Recent onderzoek heeft aangetoond dat EBM ook binnen de conventionele geneeskunde ver te zoeken is.

De woorden van minister Schippers zijn onjuist, ongepast, ongenuanceerd en beledigend voor alle mensen die baat hebben bij de wel degelijk bewezen complementaire en preventieve geneeskunde.

Petitie om aftreden Schippers te eisen

Op petities.nl is een petitie gestart om het aftreden van Schippers te eisen. De initiatiefnemers vragen de Tweede Kamer te oordelen over de uitlatingen. Teken ook deze petitie »

Video Minister Schippers (VWS) spreekt tot de ledenvergadering van de Vereniging tegen de Kwakzalverij

Bekijk hieronder de video.

IAK de meest CAM-vriendelijke zorgverzekeraar

0
IAK Zorgverzekering

IAK aangenaam verrast

IAK de meest CAM-vriendelijke zorgverzekeraar
Directie van Eindhovense verzekeraar krijgt bos bloemen aangeboden

Bij een zorgverzekeraar dienen zich niet elke dag onverwachte bezoekers aan die de leden van de directie een bos bloemen komen aanbieden. De directeuren Frank Kraakman en Hein Tournoy van IAK Verzekeringen in Eindhoven zijn dan ook aangenaam verrast als zij op donderdag 19 december een prachtig boeket krijgen overhandigd. IAK is in de prijzen gevallen als aanbieder van zorgverzekeringen die de cliënten van complementaire en alternatieve (CAM-) artsen en therapeuten het meest te bieden heeft.

Keuzevrijheid

Hoewel jaarlijks ruim twee miljoen mensen gebruikmaken van de CAM-zorg, zijn lang niet alle verzekeraars genegen om een reële vergoeding daarvan in hun pakketten op te nemen. Want anders dan in vele andere landen staan de CAM-geneeswijzen in Nederland onder druk. Keuzevrijheid.nl beijvert zich op vele fronten om dat tij te keren. Om mensen hun keuzevrijheid weer terug te geven wanneer het gaat om de gezondheidszorg die zij wensen.

Pakketten vergeleken

Aan het einde van het jaar maken de zorgverzekeraars gewoontegetrouw hun pakketten voor het volgende jaar bekend. Annemieke Boelsma, manager van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, heeft deze pakketten nauwkeurig onderzocht. Om de zorgverzekeraar te vinden die de meest gunstige vergoeding biedt voor CAM-geneeswijzen. IAK Verzekeringen blijkt dan met kop en schouders uit te steken boven de concurrentie. Alle reden dus voor een verrassingsbezoek.

Zorgadviseur

Namens Keuzevrijheid.nl overhandigt Annemieke Boelsma de bos bloemen aan algemeen directeur Frank A.J. Kraakman en zorgdirecteur Hein Tournoy. ‘Wij bieden deelnemers aan onze collectieve verzekering de mogelijkheid om bepaalde vormen van zorg aan of uit te zetten,’ zegt Hein Tournoy bij deze gelegenheid. ‘Omdat wij willen dat mensen inderdaad keuzevrijheid ervaren.’ Frank Kraakman voegt toe: ‘Het zou mooi zijn wanneer de zorgverzekeraar in de toekomst weer meer de rol van zorgadviseur op zich kan nemen, waarin hij cliënten op basis van hun zorgwensen en -patroon een gericht samengesteld pakket aan kan bieden.’ Een wens die Annemieke Boelsma – met alle mensen van Keuzevrijheid.nl – volledig deelt.

Collectief

IAK is gespecialiseerd in collectieve verzekeringen voor werkgevers en ledenorganisaties. De NVKH gaat met IAK in overleg over de mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor  2015.

Meer informatie over IAK vindt u op www.iak.nl.