Oproep aan minister Schippers

2
1848
Edith Schippers

Persoonlijke visie

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in een videoboodschap aan de Vereniging tegen Kwakzalverij inzicht gegeven in haar persoonlijke standpunt over de CAM-geneeskunde in Nederland. Deze boodschap verklaart veel. Maatregelen die zij heeft genomen om het gebruik van de CAM-geneeskunde te ontmoedigen en tegen te werken, vallen op hun plek.

Evidence Based Medicine

De minister breekt in deze videoboodschap een lans voor Evidence Based Medicine. Waar hebben we het dan over? Letterlijk betekent deze term: geneeskunde op basis van bewijzen. Nu blijkt dat in de reguliere zorg slechts 1 op de 120 patiënten wordt behandeld volgens de normen van Evidence Based Medicine. Je mag dus zeggen: deze norm is belangrijk voor de overheid/de minister en de zorgverzekeraars, maar geldt blijkbaar niet in het echte leven. Dr. Yvo Smulders maakt dit pijnlijk duidelijk in onderstaande video.

Tegen homeopathie

In haar videoboodschap aan de Vereniging tegen Kwakzalverij neemt minister Schippers regelrecht stelling tegen de homeopathie met de woorden: ’Het valt mij op dat nagenoeg elke apotheek in Nederland  zoveel homeopathische producten in het schap heeft staan’. Je zou bijna vragen: ‘Waarom denkt u dat dit zo is, mevrouw Schippers? Niet omdat er geen vraag naar deze producten is …! Het privéstandpunt van de minister wordt zo wel erg duidelijk. Sterker nog: dit standpunt blijft niet langer privé: zij zet het om in kabinetsbeleid!

Belang burgers is anders

Minister Edith SchippersIs het niet de functie van de minister van VWS om zorg te dragen voor de gezondheid van alle burgers in Nederland? Om hun wensen ten aanzien van hun eigen gezondheid zoveel mogelijk te respecteren? En als dan 85 procent van alle gezinnen in Nederland een homeopathisch product in huis heeft, geeft dit aan dat de burger waarde hecht aan en belang heeft bij de effectiviteit, veiligheid en verkrijgbaarheid van deze producten. Wat geeft de minister van VWS dan het recht om haar privéstandpunt te verheffen tot regeringsbeleid, tégen de belangen van zoveel burgers/patiënten in?!

Gegarandeerd onschadelijk

Zelfs op de website van haar eigen College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vinden we onder het kopje ‘Registreren’ over homeopathische middelen:

‘Homeopathische producten worden veel gebruikt; het is de verwachting dat dit ook in de toekomst zo zal zijn’. En even verderop:  ‘De voornaamste reden voor beoordeling van deze groep geneesmiddelen is de gebruiker garanties te geven voor een goede kwaliteit en gegarandeerde veiligheid’.

‘Op grond van het bepaalde in de Richtlijn 2001/83/EC is een homeopathisch geneesmiddel, geregistreerd op grond van de vereenvoudigde registratieprocedure in artikel 14, gegarandeerd onschadelijk. Bijwerkingen worden dus ook niet verwacht’.

Behoefte bevolking genegeerd

Het gebruik van natuurlijke homeopathische middelen is gegarandeerd veilig en voorziet duidelijk in een behoefte van de bevolking. Deze behoefte wordt door onze huidige overheid niet gerespecteerd, laat staan gestimuleerd. Zowel de Amerikaanse als de Zwitserse overheid heeft op dit punt een totaal ander standpunt ingenomen (hieronder meer). Onze minister kan bij haar collega’s in die landen haar licht gaan opsteken wanneer zij onwetend is over de verschillende aspecten van de natuurlijke geneeswijzen. Wil zij dat niet, dan zullen haar opvolgers dit tot schande van haar en haar huidige collega’s wel doen in de volgende regeerperiode. De kiezer is er immers nu al klaar voor.

Belijden met de mond, maar …

Is het niet een democratisch recht van iedere Nederlandse burger om eigen afwegingen en keuzes te maken als het gaat om een behandeling van een ziekte? Belijdt de minister de keuzevrijheid van de Nederlandse burger dan alleen maar met haar mond als ze in de videoboodschap aan de Vereniging tegen Kwakzalverij stelt, dat keuzevrijheid centraal staat?

Destructief beleid

Het ontmoedigingsbeleid van deze VVD-minister maakt de keuzevrijheid wel heel erg broos. Die lijkt bij haar VVD onderhand bijna geheel ondergesneeuwd en vergeten, zodra we het gaan hebben over de CAM-geneeskunde. Minister Schippers staat een destructief beleid voor ten aanzien van de maatschappelijke aanwezigheid van alle natuurlijke geneeswijzen. Daarmee voert zij ook een destructief beleid richting alle patiënten die voor hun klachten geen baat hebben gevonden bij de reguliere geneeskunde.

Wedden op het verkeerde paard

De reguliere geneeskunde propageert de minister krachtig, terwijl die bijna onbetaalbaar is geworden en alleen maar duurder zal worden. De CAM-geneeskunde negeert de minister stelselmatig en compleet, terwijl die tal van voordelen heeft, zowel gezondheidstechnisch als financieel. Het lijkt erop dat de minister wedt op het verkeerde paard, ingegeven door onduidelijke overwegingen.

Zwitserland

Dat het ook anders kan, blijkt in zowel Zwitserland als de Verenigde Staten. De overheden in beide landen hebben met een open mind de invloed van CAM geëvolueerd. De Zwitserse regering heeft een referendum uitgeschreven over het gebruik van de CAM-geneeswijzen. De positieve uitslag daarvan was voor haar reden om de belangrijkste CAM-geneeswijzen in de basisverzekering op te nemen.

Amerika

In de Verenigde Staten heeft het Congres op 7 oktober jl. Resolutie S.RES.221 aangenomen ten gunste van de CAM-geneeskunde. In deze resolutie benoemt en beschrijft het Congres het belang van CAM voor de Amerikaanse burger en alle daarmee verbonden voordelen. Zie hiervoor: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113sres221ats/pdf/BILLS-113sres221ats.pdf

Inhoud resolutie

Kort samengevat zegt deze resolutie het volgende over de CAM-geneeskunde:

 • Zij is veilig, natuurlijk, goedkoop en dus kosteneffectief.
 • Zij is niet invasief, niet beschadigend en holistisch, maar stimuleert het zelfgenezende vermogen.
 • Zij gaat uit van zorg voor de patiënt, het voorkomen van ziekte en een vroege interventie.
 • Zij vermindert het risico van het ontstaan van chronische ziekten.
 • Zij vermindert de druk op de reguliere gezondheidzorg.
 • Zij biedt de patiënten meer keuze en behandelmogelijkheden in de gezondheidzorg.
 • De overheid erkent de opleidingen van de CAM-therapeuten.

Stimulerende overheid
De Amerikaanse overheid erkent dat natuurlijke geneeswijzen waardevol zijn en dat zij voorzien in een veilige, effectieve en betaalbare gezondheidzorg. Zij roept haar burgers op zich te verdiepen in de mogelijkheden van de CAM-geneeskunde, vooral in de behandeling van verzwakkende en chronische ziekten.

CAM in ziekenhuizen
Volgens een artikel in The American Journal of Medicine wordt al 30 procent van de patiënten in Amerikaanse ziekenhuizen behandeld met de CAM-geneeskunde. Dit artikel vindt u in pdf onder: http://scholar.google.nl/scholar?q=The+Future+of+Integrative+Medicine&hl=nl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=I3-9Up3XO8iY0QWZ_YDoDw&ved=0CC4QgQMwAA

De hierboven genoemde resolutie is dus alleen maar een bevestiging van de praktijk in de Verenigde Staten.

Wrang gegeven

Ook elders in de wereld neemt de erkenning van CAM positieve en duidelijke vormen aan. Een overduidelijke meerderheid van de Nederlanders zou dat ook willen. Maar onze overheid werkt dit tegen in de persoon van minister Schippers. Dat is een wrang gegeven als we bezien dat Nederland in de jaren ’80 van de vorige eeuw met de BIG-wet een gidsland was bij de integratie van de CAM-geneeskunde. Deze leidende positie hebben we al lang verloren.

Oproep

Wij roepen de overheid bij hoofde van minister Schippers op:

 • om terug te keren op haar schreden en niet langer de CAM-geneeskunde te ontmoedigen;
 • om zo tegemoet te komen aan de behoeften van de burgers/de patiënten;
 • om hiermee daadwerkelijk iets te doen aan de exploderende kosten in de gezondheidzorg;
 • om bij dit alles een voorbeeld te nemen aan de internationale ontwikkelingen rond de CAM–geneeskunde;
 • kortom: om de patiënt zijn of haar keuzevrijheid weer terug te geven.

Samen kunnen we meer!

Reacties

Reacties

2 REACTIES

 1. Ik heb geleerd dat de farmaceutische industrie de grootste is op de olieindustrie na. Hier word geld verdiend aan zieke mensen. Vaccinatie maakt ons ziek. Alle chemische medicatie hebben bijwerkingen en onderdrukken de ziektesymptomen alleen maar. Als iedereen toch een wist dat er bijvoorbeeld meerdere natuurlijke genezing bestaat voor kanker dan zou iedereen de volgende keer niet naar de huisarts gaan(,die allemaal zijn opgeleid door de farmaceutische bedrijven,) maar naar een homeopathische arts. Doe je eigen bevindingen op internet of YouTube

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here