Home Geen categorie Onderzoek: acupunctuur bij migraine effectief

Onderzoek: acupunctuur bij migraine effectief

0

Studies met positieve uitkomsten van acupunctuur worden nogal eens afgeserveerd als ‘slechts een placebo-effect’. Chinese wetenschappers zetten nu een ander beeld neer in hun onderzoek naar de effectiviteit bij de preventie van migraine. Ze geven daarbij een uitvoerige methodologische verantwoording die moet aantonen dat de resultaten niet zijn gebaseerd op inbeelding, maar op feiten.

Aan de RCT, uitgevoerd in China tussen 2016 en 2018, deden 150 personen mee die leden aan episodes met migraine zonder aura. Van hen was 82% vrouw en de gemiddelde leeftijd was ruim 36 jaar. In de uiteindelijke analyse konden 147 mensen worden meegenomen. De onderzoeksperiode besloeg 24 weken: vier weken voorafgaand aan de randomisatie, vervolgens acht weken behandeling en dan nog eens een follow-up van twaalf weken.

De randomisatie onder de patiënten vond plaats in een verhouding van 2:2:1 voor respectievelijk manuele acupunctuur, sham acupunctuur en de gebruikelijke zorg. Bij de onderzoeksarm sham acupunctuur werden de naalden niet op acupunctuurpunten geplaatst en drongen deze de huid niet binnen. Dat is van belang omdat deze schijnacupunctuur niet inactief is, maar de routes waarlangs pijn ontstaat op een andere wijze beïnvloedt. Bij deze behandeling treedt een prikkende sensatie op, die voor patiënten niet te onderscheiden is van echte acupunctuur. De derde onderzoeksarm met een gebruikelijke behandeling, inclusief leefstijladvies, werd opgenomen om een bekend placebo-effect als gevolg van het contact met de behandelaar uit te sluiten.

Uitkomstmaten waren de veranderingen die optraden in het aantal dagen met migraine en het aantal aanvallen. In week 13-16 was het aantal dagen in de acupunctuurgroep significant afgenomen met 3,5 en in de sham-groep met 2,4. Voor week 17-20 waren dat respectievelijk 3,9 en 2,2 dagen. Er was ook verschil in het aantal migraineaanvallen en dat bereikte significantie in de weken 17-20, met afnames van respectievelijk 2,3 en 1,6. Ernstige bijwerkingen van de acupunctuurbehandeling waren er niet. Aan het eind van de studie bleek dat er geen significant verschil tussen de twee groepen was wanneer deelnemers werd gevraagd te raden welke behandeling ze hadden ondergaan. Daarmee werden de auteurs bevestigd in hun opzet een geblindeerd onderzoek te doen.

De gedegen studieopzet was blijkbaar van dien aard dat in een begeleidend hoofdredactioneel commentaar in The British Medical Journal de wetenschappelijke onderbouwing van acupunctuur werd benadrukt. BMJ plaatste wel enkele kritische kanttekeningen. Zo waren de gevonden verschillen gematigd. Ze waren weliswaar statistisch significant, maar hoefden daarmee niet automatisch ook voldoende klinische relevantie te hebben. Bovendien was de studieduur wellicht te kort om te kunnen vaststellen of de effecten blijvend waren. Maar toch: ‘We now have good evidence that acupuncture is an effective treatment for episodic migraine. Given that almost 90% of people with frequent migraine have no effective preventive treatment, acupuncture provides a useful additional tool in our therapeutic armoury. (…) [The] study helps to move acupuncture from having an unproven status in complementary medicine to an acceptable evidence based treatment.’

bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4932

Reacties

Reacties

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here