Home Natuurlijke geneeswijzen CAM behandelingen in Nederland

CAM behandelingen in Nederland

CAM behandelingen in Nederland

Hieronder vindt u een overzicht van vrijwel alle CAM behandelingen (natuurlijke behandelingen) die in Nederland aangeboden worden. Lees hier meer over vergoedingen alternatieve geneeswijzen »

Acupressuur is afkomstig uit China en wordt ook wel drukpuntmassage genoemd. Het is verwant aan acupunctuur. Het richt zich op de energiebanen in het lichaam en het opheffen van blokkades in deze energiestromen. Het wordt uitgevoerd door middel van het uitoefenen van druk met duimen, vingers en handpalmen op bepaalde punten in de huid, vooral op de voeten en handen. Elk orgaan en lichaamsdeel correspondeert met een bepaalde plek op de voeten en handen.

Acupunctuur is een oude, traditionele Chinese geneeswijze (TCM). Uitgangspunt is de levensenergie (chi), die via 14 meridianen door het lichaam stroomt. De meridianen hebben vertakkingen naar alle organen en lichaamsfuncties. Als de chi verstoord is of uit evenwicht is, kun je ziek worden. Door middel van dunne naalden die op de meridianen worden gestoken wordt het evenwicht hersteld en gaat de chi weer vrij stromen. De bekendste vorm van acupunctuur is de behandeling met dunne naalden. De acupuncturist plaatst de naalden op bepaalde acupunctuurpunten in uw lichaam. Deze punten bevinden zich op de meridianen. Meridianen zijn kanalen in het lichaam waarlangs de energie circuleert. Door de manier waarop de naald wordt aangebracht, beïnvloedt de acupuncturist de energiestroom van die meridiaan.

APS-therapie is een natuurlijke methode, die het lichaam aanspoort zichzelf te herstellen. Dit wordt gedaan door een lichte prikkeling aan het lichaam te geven in de vorm van kleine elektrische stroompjes. Deze stroompjes zijn ongevaarlijk en nauwelijks voelbaar (u voelt een lichte kriebeling). Dit is de nabootsing (simulatie) van de lichaamseigen Actiepotentiaal. In ons lichaam lopen allerlei kleine electrische stroompjes, de zogenaamde Actiepotentialen. Zonder deze Actiepotentialen kunnen uw hersenen niet weten, dat u bijvoorbeeld met uw hand iets aanraakt. Ook uw spieren zouden zich niet kunnen aanspannen om de trap op te lopen als de Actiepotentiaal niet (goed) werkt. Door allerlei oorzaken kan deze actiepotentiaal verzwakt zijn, bijvoorbeeld door een  blessure, door een ontsteking of door het ouder worden. Daar komt de naam APS, Actie Potentiaal Simulatie, dan ook vandaan. Door van buitenaf de Actiepotentiaal aan het lichaam aan te bieden, zal de natuurlijke Actiepotentiaal zich (sneller) herstellen. Bovendien worden er hierdoor sneller en meer lichaamseigen ontstekingsremmers en pijnstillers aangemaakt.

Ayurveda is een hindoeïstische gezondheidsleer uit India. De Ayurveda is een veelomvattend systeem van medische voorschriften en praktische handelingen. Het woord Ayurveda is een samenstelling van het woord āyus dat “leven” of “levensprincipe” betekent, en het woord veda dat “wetenschap” of “kennis” betekent . Het refereert dus aan een kennissysteem. “Ayurveda” kan derhalve vertaald worden als “kennis of wetenschap van het leven”.De Ayurveda ziet het lichaam niet los van geest en natuur. De Ayurveda geeft een eigen betekenis aan het begripenergie’, die aanwezig is in de geest en in de gehele kosmos. De Ayurveda is een holistische benadering, die voortkomt uit oude tradities en uitgaat van een totaalbenadering van de onevenwichtigheid (ziekte). Zij probeert deze onevenwichtigheid te herstellen of te voorkómen door de ‘energieën’ in lichaam en geest in balans te brengen en te houden. Dit gebeurt met gebruikmaking van de inzichten rond de werking van de Tri Doshas, Kapha Pitta Vata. Deze tri doshas vertegenwoordigen met elkaar alle basiselementen; aarde water vuur lucht en ether.

Bij Bioresonantie therapie gaat men ervan uit dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie heeft. Bij ziekte kunnen deze trillingen verstoord zijn. Via een apparaat worden de trillingen gemeten en door specifieke trillingen toe te dienen die tegengesteld zijn aan de schadelijke trillingen word het lichaam weer in balans gebracht. Vaak worden er ook allergietesten gedaan. Bioresonantie wordt veel toegepast bij allergieën en bij bacteriële infecties en virusziekten.

Bowen therapie is een verrassend eenvoudige techniek, die in de regel snel en goede resultaten geeft. Deze zachte behandelmethode is pijnloos en geschikt voor iedereen. Met de Bowen Therapie wordt de hele persoon behandeld en niet een geïsoleerde klacht. De Bowen Therapie werkt uitnodigend voor het lichaam, zonder dat de behandelaar stuurt of tracht blokkades op te heffen. Hiermee onderscheidt de Bowen Therapie zich van andere manuele behandelmethoden. Met de Bowen Therapie werken we over het hele lichaam en daarmee op alle systemen (bewegingsapparaat, zenuwstelsel, ademhaling, circulatie, spijsvertering, lymfestelsel, immuunsysteem, hormoonstelsel, stofwisseling, etc.). Het is nu eenmaal onmogelijk om bij aanraking van het lichaam één of meer van deze systemen uit te sluiten. Dat maakt de Bowen Therapie bij uitstek een holistische behandelmethode

Chiropractie omvat de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat, voornamelijk de stoornissen die betrekking hebben op de wervelkolom. Chiropractie is een aanvullende discipline bij de traditionele geneeskunde en moet niet als een alternatief daarvan worden beschouwd. Een chiropractor is een ‘professional’ die in verschillende landen, waaronder vele lidstaten van Europa (onder andere België, Engeland, Zwitserland en de Scandinavische landen), een bij de wet erkend beroep uitoefent. De chiropractor heeft daar de status van zorgverlener in de eerstelijnszorg en heeft een onafhankelijke behandelingsbevoegdheid zoals die van een arts of tandarts. In Nederland is het nog steeds een vrij beroep, dat valt onder de noemer complementaire geneeskunde’ en tot op heden is het beroep niet officieel door de overheid gereguleerd en erkend. Volgens de chiropraxie bestuurt het zenuwstelsel alle processen binnen het lichaam. Aangenomen wordt dat, wanneer er binnen deze processen iets fout gaat, de oorzaak hiervoor vaak terug te vinden is in het zenuwstelsel. Deze abnormaliteiten kunnen zowel mechanisch (spier- en gewrichtspijn) als systemisch zijn. Behandelmethoden binnen de chiropraxie hebben vooral betrekking op de manipulatie van gewrichten, behandeling van spieren (waaronder massage), rehabilitatie door versterkende lichamelijke oefeningen (zoals in de fysiotherapie), en daarnaast advies over de algemene gezondheid (bijvoorbeeld voedingsadvies en mentale ondersteuning).

Bij de Cranio-sacraaltherapie wordt met de hand zeer lichte druk uitgeoefend op de beenderen van de schedel met als doel de functies van het centraal zenuwstelsel in balans te brengen, om op die wijze het zelfgenezend vermogen van het lichaam te ondersteunen. De therapie richt zich verder op het versterken van weerstand tegen ziekten en verbetering van de algehele gezondheidstoestand. Het werkt ook heel ontspannend.

Fytotherapie, ook wel kruidengeneeskunde genoemd, behandelt klachten en ziekten met planten. Veel planten bezitten medicinale eigenschappen.

Homeopathie gaat uit van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Iemand kan van een ziekte genezen door het innemen van een homeopathisch geneesmiddel dat bij een gezond mens dezelfde symptomen oproept als de betreffende ziekte. Bij homeopathie wordt gebruik gemaakt van natuurlijke middelen in sterk verdunde vorm. Dit kunnen planten zijn maar ook mineralen, metalen of dierlijke stoffen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klinische en klassieke homeopathie. De klinische homeopathie zoekt een geneesmiddel bij een kwaal. Bij de klassieke homeopathie wordt vaak gekeken naar de totale mens: lichaam, geest en emoties. Er wordt dan een middel gezocht dat past bij deze unieke combinatie.

Hypnotherapie maakt gebruik van hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten. Je wordt door de hypnotherapeut in een lichte trance gebracht maar behoudt de controle over jezelf. Het idee erachter is dat je onder hypnose makkelijker contact maakt met je onderbewuste. Zo krijg je inzicht in je (onbewuste) behoeften en overtuigingen.

Iriscopie is een techniek uit de alternatieve geneeskunde waarvan de voorstanders geloven dat patronen, kleuren en andere kenmerken van de iris als diagnosemiddel kunnen dienen omziekten en functionele verstoringen in het lichaam vast te stellen. Beoefenaars van deze methode vergelijken waarnemingen in de iris met een iriskaart die de iris opdeelt in verschillende gebieden die op hun beurt elk met een deel van het menselijk lichaam corresponderen. Op deze manier zou te zien zijn of bepaalde organen of systemen in het lichaam ontstoken, te actief, verstoord of in goede conditie zijn. Irisdiagnostiek is daarom uitsluitend een diagnostisch hulpmiddel en geen geneeswijze.

Ismakogie is een westerse bewegingsleer, die zich richt op bewust beter bewegen. Het bijzondere van Ismakogie is dat deze manier van bewegen de hele dag door moeiteloos samengaat met alle dagelijkse bezigheden: op je werk, in huis, in de auto, in het vliegtuig of in de rij voor de kassa; of je nu staat, zit, loopt of ligt. Het speciale van Ismakogie is de eenvoud. Je kunt het overal doen: zonder tijdverlies, zonder apparatuur, zonder speciale kleding, zonder spierpijn of blessures. Ismakogie activeert door iedere beweging het hele lichaam, met minimale krachtsinspanning. Ismakogie herstelt en behoudt het evenwicht in lichaam en geest. Ismakogie is plezier beleven aan bewegen. Bij Ismakogie ontstaat door middel van zichtbare en onzichtbare bewegingen een kettingreactie in de spieren. Hierdoor worden spieren getraind, gewrichten beweeglijk gehouden, gewrichtsbanden sterker en bewegingen soepeler. Door Ismakogie zal de algehele conditie verbeteren, omdat de subtiele bewegingen invloed hebben op de bloedcirculatie, het lymfesysteem, de organen en de ademhaling.

Kinesiologie gebruikt spiertesten om onbalansen in het lichaam vast te stellen. Door zachte druk op een spier uit te oefenen en te voelen hoe deze reageert, wordt in beeld gebracht waar en waarom de blokkades het evenwicht verstoren en hoe de balans kan worden hersteld.

Magnetiseren is het overbrengen van energie van de therapeut naar de cliënt. Hierbij kan men 2 vormen van energie overdracht onderscheiden: het geven van de eigen energie door de genezer, en het doorgeven van energie die niet van de magnetiseur zelf is. Het geven van de eigen energie wordt “magnetisch genezen” genoemd, en is volgens de theorie van het magnetiseren iets wat iedereen van nature doet. Als voorbeeld hiervan wordt vaak de troostende moeder genoemd, die de pijn van haar kind wegneemt door met haar hand over de pijnlijke plek te gaan. Bij deze vorm van magnetisch genezen raakt de genezer uiteindelijk vermoeid en loom, aangezien de eigen energie niet onuitputtelijk is. Magnetiseurs werken daarom niet met de eigen energie, maar met de energie rondom hen. Deze vorm van energie overdacht heet gekanaliseerde energie. Bij het magnetiseren door middel van gekanaliseerde energie fungeert de magnetiseur enkel als doorgeefluik. De magnetiseur zet het eigen ego opzij, opdat de energie ongefilterd terecht komt bij de cliënt, zonder tussenkomst van de magnetiseur.

Malva Therapie is een complementaire therapie. Het werkt aanvullend op de reguliere geneeskunde. Onder Malva Therapie verstaan we de veelheid van behandelmethoden en therapieën, zoals gedoceerd bij Malva Opleidingen, waaronder: Chakra-therapie, Aurabehandelingen, Meridiaanbehandelingen, Energetische massages, Lichaamsgerichte massages, Dieptemassages, Magnetiserende behandelingen, Haptonomische behandelingen, Lichttherapie, Kleurentherapie, Kosmische Schijf behandelingen, Ankh behandelingen, Regressiemethodieken, Reinigingsbehandelingen, Zielkundige behandelingen. Malva Therapie houdt in dat een klacht, ziekte of probleem vanuit een holistisch perspectief wordt bekeken. Oftewel: er wordt verder gekeken naar achterliggende energetische oorzaken, zielkundige oorzaken. Er wordt behandeld middels de energiesystemen van het menselijk lichaam te weten de aura, chakra’s en meridianen. Het is dus een NATUURLIJKE geneeswijze waarbij energie wordt overgedragen aan de cliënt. Daarbij krijgt  het stoffelijke lichaam ook de nodige aandacht door het geven van massage.  Het is alom bekend dat massages een heilzame werking hebben. Maar een Malva Therapeut is geschoold in massages die veel verder doorwerken dan alleen uw stoffelijke lichaam. Ze oefenen invloed uit op uw lichaam, uw geest en de ziel die u bent. Malva Therapie is meer dan het behandelen van een enkelvoudige klacht. Het omvat het in balans brengen van lichaam, ziel en geest  en zal daardoor iets toevoegen aan het bewustzijn.

Moxa therapie wordt veel gebruikt door acupuncturisten, maar kan ook in andere therapieën gebruikt worden. Moxa is een kruid (bijvoet) dat zeer heet wordt wanneer het aangestoken wordt. Hierdoor heeft het een weldadige warme uitstraling en de plek eromheen raakt beter doorbloed. Moxa wordt o.a. toegepast bij vermoeidheid, koude handen/voeten, littekens, slapeloosheid en chronische pijn.

Natuurgeneeskunde omvat een heel spectrum aan alternatieve geneeswijzen met een holistische benadering, waarbij patiënten behandeld worden op een wijze die een bepaalde notie van ‘natuurlijkheid’ inhoudt. Bij deze geneeswijze wordt het ‘zelfgenezend vermogen‘ van het lichaam centraal gesteld en wordt ziekte gezien als een gevolg van het ophopen van afvalstoffen. De behandeling richt zich niet op de ziekte of het zieke orgaan, maar op het creëren van omstandigheden waarbij het lichaam zichzelf kan herstellen. Behandelingen maken gebruik van middelen die de directe natuur biedt, zoals licht, warmte, aarde, water, lucht en planten. Voorbeelden van gebruikte behandelingen zijn fytotherapie, bloedreinigingstherapie,ademhalingsoefeningen en massage. Ook kan een therapie gericht zijn op voeding of psychische gesteldheid.

Orthomoleculaire geneeskunde, ook wel orthomoleculaire therapie is een alternatieve behandelwijze. De term “orthos” komt uit het Grieks en betekent: “juist”, “recht” of “gezond”. “Moleculair” staat voor molecuul. Met de term “orthomoleculair” wordt dus bedoeld dat gebruikgemaakt wordt van zogenoemde “optimale” concentraties van voedingsstoffen zoalsvitaminesmineralenaminozuren en essentiële vetzuren. Een aanvullend idee van de orthomoleculaire geneeskunde is dat er verschil gemaakt kan worden tussen lichaamseigen stoffen, die het lichaam ondersteunen en het lichaamseigen natuurlijke genezingsproces stimuleren versus lichaamsvreemde stoffen, die afweerreacties van het lichaam zouden oproepen. Orthomoleculaire therapeuten streven naar zogenoemde “optimale” concentraties voedingsstoffen in het lichaam, die men probeert te bereiken met doseringen die vaak ver boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden uitkomen.

Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op het vinden en behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen. Het doel is de gezondheid van de patiënt te optimaliseren. Osteopathie baseert zich op het concept dat de mens als levend organisme een structurele (anatomie) en functionele (fysiologie) eenheid is. Structuur en functie beïnvloeden elkaar wederzijds via vasculaire, neurologische, lymfatische en biomechanische weg. Deze systemen werken mee om het lichaam gezond te houden of om een ziekte te lijf te gaan.

Reflexzone therapie is een a-specifieke behandelwijze, wat wil zeggen dat niet de klacht of symptomen worden behandeld, maar de patiënt als eenheid, als geheel. Uitgangspunt hierbij is dat o.a. op handen, voeten en oren zones liggen, die corresponderen met alle organen, klieren en andere delen van het lichaam. De reflexzones worden met duim en vingers bewerkt, met als gevolg een betere doorbloeding en zenuwinnervatie van het corresponderende lichaamsdeel. Het zelfherstellend vermogen van de mens wordt aangesproken en gestimuleerd.

Shiatsu therapie is een Japanse drukpuntmassage die met de vingers uitgeoefend wordt en die gericht is op het stimuleren van de bloedsomloop en het opheffen van energieblokkades in het lichaam. Het wordt toegepast op dezelfde punten als bij acupuntuur en acupressuur. Shitasu geeft verlichting bij allerlei soorten pijn en werkt kalmerend. Shiatsu is te vergelijken met acupunctuur, maar er wordt niet met naalden gewerkt. De achtergrond van shiatsu en acupunctuur ligt in de Traditionele Chinese Geneeswijze. Deze geneeswijze gaat ervan uit dat je niet de ziekte, maar de zieke persoon moet behandelen en dat niemand in een hokje geplaatst kan worden. Er wordt vaak gewerkt op de energiepunten en energiebanen (meridianen). Shiatsu is een holistische therapie, wat wil zeggen dat lichaam en geest als een geheel benaderd worden. Niet alleen het aangedane gebied wordt behandeld, maar bij het stellen van de diagnose wordt ook rekening gehouden met de achtergrond en levensstijl van de betrokkene.

Tuina is een vorm van Traditionele Chinese Geneeskunde. Het doel van de massage is om de blokkades in de qi (de levensenergie) op te heffen en de qi weer vrij te laten stromen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hetzelfde meridianenstelsel als acupunctuur.  Tuina Massage kan helpen om bepaalde klachten te verminderen, maar ook voor ontspanning en tegen stress.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here