Home Daarom Keuzevrijheid Een alternatieve visie

Een alternatieve visie

Een alternatieve visie

De Zwitserse overheid heft het grootse overkoepelende wetenschappelijke onderzoek met betrekking tot homeopathie ooit ondernomen. De uitkomst viel positief uit voor de homeopathie. De resultaten waren boven verwachting goed en veel beter dan men in het geval van placebo effect zou mogen verwachten. De Zwitserse overheid heeft daarop volgend via een referendum de vraag aan de bevolking voorgelegd of homeopathie in de basis verzekering opgenomen zou moeten worden. Op wens van de bevolking is de homeopathie in de basisverzekering opgenomen.

De Nederlandse overheid gaat snel en ongenuanceerd door de bocht met de al lang achterhaalde stelling: ‘De werkzaamheid van Homeopathie is niet wetenschappelijk aangetoond’. Wie dat beweert is niet op de hoogte van de wetenschappelijke stand van zaken. Alleen al op de Hombrex website namelijk staan al 1778 onderzoeken vermeld waarin de werking van homeopathische middelen op basis wetenschappelijk geldende criteria wordt aangetoond.

De werking van reguliere medicatie

De werking van regulier medicatie is gericht tegen de klacht van de patiënt. De bedoeling van een pijnstiller is dat het de pijn stilt! De werking van de pijnstiller is dan ook dat het in zijn werking, in de actie, de pijn stilt. De menselijke natuur reageert echter… op basis van de eeuwige natuurwet: actie = reactie.

Een voorbeeld van deze wet is: Als ik mijn hoofd stoot krijg ik geen deuk maar een bult! Of beter gezegd, de kracht van de klap bewerkstelligd een deuk maar mijn lichaam maakt er als réactie altijd een bult van. En wel precies op de plek waar ik mij gestoten heb. Een klein stootje geeft als reactie een klein bultje. Een grote stoot geeft een grotere deuk en dientengevolge een grotere bult. Hoe groter de deuk, hoe groter de bult. Of hoe zwaarder de pijnstiller hoe ernstiger de klachten wanneer de pijnstiller is uitgewerkt. Op de pijn stillende actie van de pijnstiller is de reactie altijd een toename van de chronische pijn waardoor op den duur meer pijnstilling nodig is. Een neerwaartse, gezondheid ernstig beschadigende spiraal. Zo hebben we jaar op  jaar ongeveer 10% meer reguliere medicijnen nodig om de klachten explosie die mede als reactie op de onderdrukking toeneemt wederom te onderdrukken. Dit is een van de belangrijkste oorzaken voor de kostenexplosie in de zorg in Nederland.

De reguliere chemisch-synthetische medicijnen

De maatschappelijk massaal gebruikte reguliere medicatie is afkomstig uit de farmaceutische industrie. Deze geneesmiddelen worden uit aardolie bereidt. In Rotterdam Pernis wordt de aardolie geraffineerd. Het raffinageproces begint bij ongeveer 1200 graden Celsius waarna in de verschillende raffinagestadia de verschillende substantie gewonnen worden. De brandstoffen als diesel en benzine, kerosine, betumen, en de grondstoffen voor de kunststof industrie. Tussen ongeveer 400 graden Celsius en 160 graden Celsius bevinden we ons in het gebied van de ‘fijn chemie’. Bij deze temperaturen wordt de reguliere medicatie vervaardigd, de Diclofenac, Ibuprofen en alle ‘pammetjes’ zoals bijvoorbeeld diazepam en oxazepam en ook de ‘molletjes’ als de paracetamol. Deze stoffen zijn ‘natuuridentiek’ maar vrijwel niet biologisch afbreekbaar. Dit betekent dat de natuur deze chemisch-synthetische niet onschadelijk kan maken.

Deze chemisch synthetische stoffen hebben een ‘geboorte temperatuur’ van 1200 graden. Ze vinden hun oorsprong in ultra hoge temperaturen. Dit synthetische proces is alleen omkeerbaar wanneer we deze grondstoffen (plastics, kunststoffen, voedingsadditieven, reguliere geneesmiddelen, synthetische hormonen) wederom in een drukvat op 8 atmosfeer brengen en terug naar 1200 graden Celsius. Laten we de inhoud dan afkoelen en draaien we het kraantje open dan komt er gewoon weer aardolie uit het vat stromen.  Wat wij dus eten met zijn allen is aardolie!! En wij mensen hebben net als de ons omringende natuur niet de mogelijkheid om deze synthetische stoffen met een hoge geboorte temperatuur (tot 1200 graden Celsius) af te breken of te neutraliseren. De verantwoordelijke organen voor ontgifting en reiniging van het lichaam zijn de lever en de nieren. Deze lopen ernstige schade op door voortdurende blootstelling aan deze chemisch-synthetische stoffen. Wat we als reguliere medicijnen bij voortduring innemen is niets anders dan vloeibaar plastic. De synthetische geslachtshormonen in ‘de pil’ die door de vrouw worden uitgeplast komen in het oppervlakte water terecht. Deze hormonen zijn in tegenstelling tot de door het lichaam zelf gemaakte natuurlijke hormonen, niet biologisch afbreekbaar. Er bevinden zich zoveel synthetische  geslachtshormonen in het oppervlakte water dat de visstand in Nederland vervrouwelijkt. De waterleidingbedrijven klagen dat ze deze hormonen niet uit het oppervlaktewater kunnen filteren en ook de natuur kan door de haar ter beschikking staande slechts lage temperaturen deze synthetische hormonen ook niet afbreken en onschadelijk maken. In de mens voltrekt zich eenzelfde drama veroorzaakt door deze farmaceutische medicijnen. Zoals ze buiten de mens een ernstige bedreiging vormen voor het uitwendige milieu vormen ze binnen de mens een ernstige bedreiging voor het inwendige milieu en functioneren van het lichaam.  Bij langer gebruik van chemotherapie en andere medicatie worden daarom vaak de lever en nierfuncties bepaald om te beoordelen of verder gebruik nog verantwoordt is.

En welke organen worden nu verlangd als donatie voor transplantatie?  De lever en de nieren worden het meest gevraagd. Het zijn namelijk deze organen die het meest schade oplopen onder de voortdurende invloed van de chemisch synthetische stoffen. Stoffen die we niet alleen via reguliere medicatie binnenkrijgen maar ook via de kleurstoffen, zuurteregelaars en conserveermiddelen in onze dagelijkse voeding!!

De natuurlijk organische stoffen en medicijnen

Vitamine C gewonnen uit sinaasappel lijkt wellicht op de vitamine uit het potje van de farmaceut maar het is echt totaal iets anders. Probeer maar eens uit natuurlijke vitamine C aardolie te maken. Daat gaat nooit lukken. Bij de vitamine C van de farmaceut is dat geen koud maar een  ‘warm’ kunstje. Biologische producten zijn veilig voor ons lichaam. Onze inwendige organen kunnen deze afbreken, gebruiken, onschadelijk maken en uitscheiden. Dit alles zonder dat de organen zelf beschadigd of vernietigd raken. Dit is met de chemisch synthetische medicijnen en andere producten van de farmaceutische industrie geenszins het geval. Deze producten vormen een regelrechte bedreiging en aanslag op de fijne en delicate fysiologische mogelijkheden van ons lichaam. Ieder jaar komen we wel berichten tegen in de media waarbij middel dit of dat met stoom en heet water van de markt gehaald moet worden omdat er zus en zoveel mensen aan zijn overleden. Een voorbeeld is het middel Vioxx dat in 2003 per direct van de markt gehaald werd omdat er wereldwijd 76000 mensen waren overleden tgv het gebruik van dit middel. Vioxx behoorde tot de groep NSAID’s waartoe ook de broertjes Ibuprofen en Diclofenac behoren…….!

Slechts natuurlijke stoffen zijn veilig voor ons lichaam. En toch worden de natuurlijke stoffen door onze overheid maximaal bestreden.

De Nederlandse overheid

Iemand die beweert dat een bepaald voedingsmiddel werkt tegen een bepaalde ziekte moet dit wetenschappelijk aantonen en vergunning aanvragen of dit gepubliceerd mag worden. Overtreding  op straffe van 10.000 tot 30.000 euro per overtreding. Op de volkomen veilige en natuurlijke  homeopathische zelf medicatie mag niet meer vermeld worden waartoe deze preparaten dienen op straffe van boete. Op de synthetische medicijnen als bisolvon en bisoviral waarbij iedere wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt en die wel schadelijk zijn voor de gezondheid geldt geen indicatie verbod. Voor de levensgevaarlijke zelfhulp medicijnen als Diclofenac en Ibuprofen gelden deze beperkingen evenmin.

Als we zien dat de kosten in de Nederlandse gezondheidszorg jaar in jaar uit met 10% toenemen en dat we kanker, nu als volksziekte nummer 1 de komende 15 jaar zullen zien verdubbelen dan moet de conclusie zijn dat we iets fundamenteel verkeerd doen. Dat we de behandeling van zieke mensen aan een fundamentele herziening zullen moeten onderwerpen. De chronische onderdrukking van klachten veroorzaakt een enorme toename van ziekten in de bevolking van wel 10% per jaar. Dat er meer ouderen zijn doet niets af aan dit betoog, alsof je niet gezond oud kunt worden.

De Nederlandse overheid verbiedt middels de Codex Alimentarius de invoer van vele natuurlijke vitamines en voedingssupplementen. Ze verbied ook aan producenten van duurzame en veilige homeopathische producten om op de preparaten te vermelden waartoe ze dienen, de indicatie. Ze belemmert daarmee de producent in het nakomen van zijn/haar zorgplicht. En dat alles onder de allesoverheersende mantel van wetenschappelijk bewijs. Daarbij wil ik opmerken dat Prof. Dr. Lode Wiegersma van de KNMG aangeeft dat van de reguliere behandelingen 70% niet wetenschappelijk bewezen is. Het is onbegrijpelijk dat voor de mens schadelijke stoffen die jaar op jaar meer en meer ellende veroorzaken gepromoot worden door de overheid en dat de veilige, natuurlijke, biologisch afbreekbare stoffen, veilig voor mens en milieu zo tegengewerkt, ontmoedigt en onmogelijk gemaakt worden.

Alternatieve artsen en therapeuten die werken met effectieve, veilige, duurzame en natuurlijke producten wordt het werken ernstig bemoeilijkt. Alleen behandelingen die leiden tot het voorschrijven van schadelijke, onderdrukkende chemisch synthetische medicijnen zijn vrij van BTW. De behandelingen waarbij gebruik gemaakt wordt van voor de menselijke natuur, gezonde duurzame biologische medicijnen, daarover wordt extra 12% BTW geheven en zo worden de consulten duurden en de gang naar de natuurlijke geneeswijzen de pas afgesneden. Per saldo echter gaan de kosten in de zorg exploderen en wel juist omdat de natuurlijke geneeswijzen de das wordt omgedaan op basis van fundamenteel gebrek aan inzicht? Of op basis van de oneigenlijke argumentatie dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat voor de effectiviteit.

Er is statistisch bewijs ten overvloede dat de reguliere geneeskunde vaak faalt getuige de immer rijzende kosten in de gezondheidszorg en bijv. het stijgende aantal kankerpatiënten die niet genezen worden. Het falen van de reguliere geneeskunde toont zich in de exploderende kosten in de zorg. Maar deze stelling zal wel niet door de wetenschappelijke beugel kunnen. Overigens wel door de beugel van het gezonde verstand.

Verandering?

We kunnen het tij ten goede keren. We kunnen veranderingen aanbrengen. Niet door de aardoliemaatschappijen te benaderen. Niet door de farmaceutische bedrijven te benaderen. Niet door de overheid of het ministerie van WVC te benaderen. Niet door de politiek te benaderen. Niet door de zorgverzekeraars te benaderen.

Maar: door over het bovenstaande na te denken. Door er over te praten met derden. Door geen chemisch synthetische medicatie meer te slikken en geen klachten te onderdrukken. Door deze middelen ook niet meer aan kinderen en andere relaties te geven of te adviseren. Door te kiezen voor de meer natuurlijke benaderingen: Homeopaat, osteopaat, orthomoleculair etc. Door de poll in te vullen op deze website. Door te letten op additieven in de voeding. Door in gezamenlijkheid, kwantitatief, aan de politiek en overheid duidelijk te maken dat het anders moet. Dat we ons niet verder ziek willen laten maken. Dat we zo, wanneer er 500000 mensen mee doen er zorg voor kunnen dragen dat er 10 zetels in de Tweede Kamer beschikbaar komen voor politici die 100 % achter deze natuurlijke geneeswijzen scharen. Dan kunnen we met ons allen wat bereiken en een gezonde impuls aan de mens en de gezondheidszorg in Nederland geven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here