Sinds 1 januari 2013 creëert de overheid ook rechtsongelijkheid in het opleggen van omzetbelasting. Van niets naar 21 procent btw. Alleen voor de therapeuten in de complementaire en alternatieve geneeskunde.

Artikel 11

Artikel 11, letter g.1. in de Wet op de omzetbelasting betreft de ‘gezondheidskundige verzorging van de mens’. Dit artikel stelt artsen, verplegenden en verzorgenden, fysiotherapeuten en alle anderen die werken in de reguliere geneeskunde vrij van het in rekening brengen en afdragen van omzetbelasting.

Fiscale discriminatie

Tot 1 januari 2013 werden ook de CAM-therapeuten ‘naar de geest van de wet’ vrijgesteld van het betalen van omzetbelasting over de door hen geleverde diensten. Per 1 januari dienen zij 21 procent btw af te dragen over die geleverde diensten. De kosten voor behandeling worden daarmee voor de patiënt of cliënt ook 21 procent duurder. Daarmee discrimineert de overheid de CAM-therapeuten en hun patiënten of cliënten via de Wet op de omzetbelasting.

In het belang van de patiënt

In het belang van de patiënt en de toegankelijkheid van de CAM-geneeskunde dient iedere CAM-therapeut vrijgesteld te worden van omzetbelasting. Net als de werkers in de reguliere geneeskunde.