Het elektronisch patiëntendossier

0

Zijn de banken de afgelopen jaren ons vertrouwen waard geweest? Is de overheid in de achter ons liggende jaren betrouwbaar gebleken? Zijn de zorgverzekeraars een betrouwbare partner in onze vraag naar goede  zorgverzekering? Zijn onze diepste privé aangelegenheden wat betreft ziekte en gezondheid niet een zaak tussen de patiënt en zijn/haar arts en/of therapeut?

Hoe veilig zijn financiële transacties op internet? Hoe veilig zijn onze belangrijkste privé gegevens in het elektronisch patiënten dossier? Kunnen we straks nog een overlijdensrisico verzekering afsluiten, een aanvullende ziektekostenverzekering aanvragen of een hypotheek afsluiten? Of worden we op voorhand van verzekering uitgesloten?

Ieders privé gegevens met betrekking tot ziekte en behandeling kunnen als alternatief ook zo bijgeschreven bijvoorbeeld in ons ID. Die horen we immers altijd bij ons te hebben… Zo horen we  ook de eigen verantwoordelijk te dragen voor onze eigen persoonlijke  behandelgegevens en niet onze ziel en zaligheid uit handen te geven.

Onze eigen status blijft altijd ons eigen eigendom. De informatie vastgelegd in dit dossier en het mogelijk delen hiervan, is steeds opnieuw een zaak tussen elke patiënt/cliënt en zijn/haar behandelaar. De geboden vermeende veiligheid is slechts een schijnveiligheid, met alle risico’s van dien.

Dus… elektronisch patiëntendossier? Geef liever voor één keer je pincode…

 

Reacties

Reacties

Comments are closed.