En zo wordt homeopathie waarheid gebashed

0

In Australië heeft een doorbraak plaatsgevonden. De National Health & Medical Research Council (NHMRC) heeft, onder druk van de  Australische Senaat, moeten toegeven, dat zij geen erkende wetenschappelijke richtlijnen of normen volgden bij de beoordeling van het bewijsmateriaal voor homeopathie en andere natuurlijke therapieën. Kennelijk was het ‘simpelweg’ de bedoeling om homeopathie af te schilderen als onbetrouwbaar en ‘niet-werkzaam’. Hier het verhaal van deze oplichting over de gezondheid van de Australische- maar ook andere wereldburgers..! Het onderzoek zou immers wereldwijd weer geciteerd zijn als ‘bewijs-tegen-homeopathie’..!

Terecht dat homeopathie als geneeskunst een oprechte kans dient te krijgen. Téveel genezen mensen die o.b.v. hun homeopathische behandeling het levende bewijs zijn van de werkzaamheid van homeopathie. Maar de reguliere ‘geneeskunde’ heeft de bewijsbasis voor homeopathie tot een controversieel onderwerp gemaakt, ongetwijfeld geholpen door de diepe zakken (=portomonnee) van Big Pharma.

Het resultaat is dat medische wetenschappers aan beide zijden van het debat, andere conclusies trekken uit de bestaande gegevens. Té vaak wordt gemeld dat er geen bewijs is dat homeopathie werkt, of dat de huidige evidence base aantoont dat homeopathie niet beter zou werken dan placebo. Geen van beide verklaringen is juist. Wat te denken bijvoorbeeld van diverse onderzoeken waaruit blijkt dat homeopathie tot 10x (!!) beter werkt dan reguliere medicaties..!! Maar opnieuw dient de homeopathische wereld de valse beweringen, officiële beweringen zelfs, van zich af te slaan. In dit geval via de Australische Senaat..!

x
* * *

x

En zo wordt homeopathie-waarheid gebashed..!!

2018 © WantToKnow.nl/be

x

De homeopathische behandelwijze staat al enige decennia onder zware druk. Ondanks veel, heel veel bewijs en aanwijzingen, dat de homeopathische methode wel degelijk goed werkt, is het veel instanties er veel aan gelegen, deze geneeswijze de nek om te draaien. Eén van de redenen is natuurlijk, dat homeopathie gebaseerd is op een niet-bewijsbare methode van verdunning. Maar als blijkt, heel duidelijk blijkt zelfs, dat mensen opknappen/genezen met homeopathische middelen, ook in wetenschappelijke onderzoeken (HIER, HIER, HIER, HIER en HIER, om een páár voorbeelden te geven), dan gaat het er toch om, de wetenschappelijke meetmethode eens grondig tegen het licht te houden.. Toch?

Ontwikkelingen in Engeland en de publicatie van een Australisch rapport van de grootste medische overheidsinstantie, de National Health & Medical Research Council (NHMRC), zouden opnieuw weer een stevig steentje hebben bijgedragen aan het bashen van de homeopathische geneeskunst. Het betreffende NHMRC-rapport werd tussen 2012 en 2015 ontwikkeld en analyseerde de effectiviteit van natuurlijke behandelwijzen.

Het was de bedoeling dat de conclusies uit de rapporten, een wetenschappelijke analyse moesten zijn, om de overheid te adviseren over de ziektekostenvergoeding van natuurlijke zorg. De eerste review die in dit kader werd uitgevoerd betrof homeopathie. De conclusie van het eerste rapport was dat er geen betrouwbaar bewijs was voor de effectiviteit van homeopathie. Met dit advies zou de vergoeding voor homeopathie binnen particuliere zorgverzekeringen in Australië komen te vervallen. Tot groot genoegen waarschijnlijk van de cowboys van Big Pharma, die alweer een grote buit zagen hangen..

De ‘onwetenschappelijk’-werkende onderzoeksraad..!
Maar er kwamen zaken aan het licht omtrent de opzet van dit onderzoek. En onlangs moést de ‘gezondheids-wetenschappelijke raad’, de NHMRC, onder druk van de Australische Senaat, toegegeven dat zij geen erkende wetenschappelijke richtlijnen of normen had gevolgd, bij de beoordeling van het bewijsmateriaal voor, of beter tégen homeopathie. En, zo bleek, dezelfde ON-wetenschappelijke aanpak werd toegepast bij het onderzoek en de beoordelingen van andere natuurlijke therapieën.

Kortom: deze uitspraak, dat de analyses niet correct zijn uitgevoerd, is een grote doorbraak. Een doorbraak die mede werd gerealiseerd, door de reactie van het wetenschapsveld in de homeopathie, zoals het Homeopathy Research Institute te Londen. Zorgvuldige kritiek van dit instituut op de beoordelingswijze van de NHMRC heeft eraan bijgedragen dat de Senaat geïnformeerde en kritische vragen over het rapport bij de NHMRC neer kon leggen.

2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van homeopathie. Hij wijst, net als collega Peter Götsche op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..! Misschien een idee voor onze minister van Volksgezondheid om deze wetenschapper te ontbieden en kundige uitleg over homeopathie te vragen?

Het rapport en de betrouwbaarheid ervan worden op dit moment ook onder de loep genomen door de Ombudsman van het Britse Gemenebest (tegenwoordig: ‘Gemenebest van Naties’). Deze uitspraak gaat mede van belang zijn voor Europa, omdat hier op basis van het NHMRC-rapport een belangrijk rapport over de status van homeopathische producten werd gepubliceerd (The European Academies’ Scientific Advisory Council statement on Homeopathic products and practices). Het is nu de vraag of een herroeping van het NHMRC-rapport ook van invloed gaat zijn op het Europese rapport.

Dit frauduleuze onderzoek gebruikt om ook in Europa homeopathie af te wijzen..
Maar kennelijk waren de lobbyisten van Big Pharma er als de kippen bij, toen het Australische onderzoek over/tegen homeopathie verscheen. Want het rapport werd meteen in Europa als bewijsmaaltijd, tégen homeopathie opgediend.. En binnen 1,5 jaar gebruikt om homeopathie ook in de EU te plaatsen in een hoekje waar het niet thuis hoort: het verdomhoekje…

Al veel vaker is er -op kleine schaal- overeenstemming over de daadwerkelijke essentie van de werking van homeopathie. Een wereldwijde doorbraak lijkt nabij.

Want.. De ‘Wetenschappelijke Adviesraad van de Europese Academies’ (EASAC) publiceerde in september 2017 een verklaring, over homeopathische producten en praktijken, waarvan de analyse en conclusies gebaseerd waren op -naar zeggen- ‘uitmuntende wetenschappelijke beoordelingen die reeds door gezaghebbende en onpartijdige instanties zijn gepubliceerd’. Deze verklaring was bedoeld als wetenschappelijke basis voor de beleidsvorming inzake homeopathische geneesmiddelen in de EU. En wat was dit fenomenale bewijs? Juist, het Australische rapport dat op wetenschappelijk (opzettelijk?) gestuntel is gebaseerd.

Een gigantische ‘spin’ vond plaats, toen het onwetenschappelijke rapport van de Australische ‘wetenschappelijke raad’ werd gebruikt om ook in Europa de homeopathie in het verdomhoekje te plaatsen. (KLIK OP ILLUSTRATIE VOOR ARTIKEL NOS)

Het is dus zeer teleurstellend dat EASAC dit Australische, in diskrediet gebrachte, rapport van de Australische NHMRC (2015) aanhaalt. Want ‘natuurlijk’ en vanzelfsprekend, moet elke verklaring, die wordt gebruikt om het EU-geneesmiddelenbeleid te onderbouwen, gebaseerd zijn op nauwkeurige, actuele informatie.

Door bovenstaande bronnen aan te halen en blijkbaar geen analyse uit de eerste hand uit te voeren van de rijkdom aan bewijs dat de homeopathie ondersteunt, kan de verklaring van EASAC redelijkerwijs niet worden gebruikt om beslissingen te onderbouwen. Beslissingen die uiteindelijk van invloed zouden zijn op de gezondheidszorg van EU-burgers. En… de financiering ervan!!

Het officiële antwoord van BPI – de Duitse nationale brancheorganisatie van de farmaceutische industrie – geeft een duidelijke analyse van de EASAC-verklaring, die volgens hen is opgesteld door ‘een werkgroep van 11 wetenschappers, die op individuele titel optreden’, en herinnert ons eraan dat ‘EASAC noch een instelling van de Europese Unie is, noch een orgaan dat door de EU of door een EU-lidstaat wordt belast’.

Voor meer informatie lees je dit (Engelstalige) artikel HIER

Tot slot, last but not least..
Nu je hier toch bent aangeland met lezen, zou je het volgende filmpje eens kunnen bekijken over de daadwerkelijk werking van homeopathie. Populair-wetenschappelijk onderbouwd, dus eenvoudig te volgen met Nederlandse ondertiteling. Veel wijsheid gewenst!

Bron: https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/homeopathie/en-zo-wordt-homeopathie-waarheid-gebashed/

Reacties

Reacties

Leave A Reply